In moeizame economische tijden is het binnen het debiteurenbeheer maar zeker ook binnen het incassotraject van belang om de klantrelatie goed te houden en waar mogelijk schulden te voorkomen.

Een preventieve en proactieve benadering van debiteuren gaat goed samen met incassotraject, vindt Michael Martens van Alphacomm Outbound Solutions.

Wat doet Alphacomm?

“Alphacomm Outbound Solutions is het bedrijf achter de automatische herinnerservice Annabel. Annabel is een multimedia communicatieplatform dat gebruik maakt van telefonische berichten, SMS, e-mail en voicemail om onder andere betalingsherinneringen af te leveren.”

Hoe draagt dat bij aan klantbehoud en schuldpreventie?

“Met Annabel kunnen betalingsherinneringen in bulk uitgezonden worden. Echter, doordat de telefonische berichten vooraf in een gespecialiseerde geluidsstudio worden opgenomen klinkt dat persoonlijker dan bijvoorbeeld een computerstem. Door het gebruik van klantspecifieke variabelen als de naam, het openstaande bedrag en een factuurnummer, wordt het bericht persoonlijk aan de klant gericht. De toon van de berichtgeving is vriendelijk en het bericht zelf spoort aan om contact op te nemen voor het afspreken van een betalingsregeling bijvoorbeeld.

Schuldpreventie wordt bereikt door Annabel vroeg in het debiteurentraject in te zetten, bijvoorbeeld kort voor het verstrijken van de betalingstermijn. Dit vormt een extra service voor de klant en zorgt er tegelijkertijd voor dat het DSO verlaagd wordt. Zo heeft Annabel voor klanten van Alphacomm bijgedragen aan een aanzienlijke vermindering van het aantal uitgevaardigde dwangbevelen.”

Wat is het effect van Annabel?

”Een heel aantal klanten van Alphacomm heeft het contactcenter vrij kunnen maken voor debiteuren met complexere zaken. Zo werd de klanttevredenheid en loyaliteit verhoogd. Daarnaast heeft Annabel tot 25% meer betalingen geleid dan betalingsherinneringen per post of via outbound callagents.”

Wat als er geen telefoonnummer beschikbaar is?

”Het platform is zo ingericht dat er een selectie gemaakt kan worden op debiteurniveau wie welke herinnering moet ontvangen. Indien er geen telefoonnummer beschikbaar is kan er een e-mail verzonden worden of kunnen de gegevens verrijkt worden. Met de telefoonnummer verrijking heeft Annabel 60% tot 70% van de debiteuren zonder telefoonnummer, alsnog kunnen bereiken.”

Meer weten over Annabel? Bezoek stand NB.50 op de 8e Credit Expo op woensdag 14 november 2012 in het Nieuwegein Business Center

Bron: www.creditexpo.nl