Recent heeft KPMG een vision paper gepubliceerd “Incasso, verkoop van schulden en ESG; een onmogelijke combinatie?”. KPMG maakt in het artikel duidelijk dat door opkomst van ESG rapportages opdrachtgevers van incassodienstverleners door middel van maatschappelijke druk evenals mogelijke wet- en regelgeving gedwongen gaan worden om beter na te denken over hun incassostrategie.

Schuldeisers dienen een bestendig en duurzaam beleid ten aanzien van het onderwerp incasso te formuleren en dienen er vervolgens over te rapporteren.

In sommige gevallen kunnen debiteuren door verschillende omstandigheden niet betalen. En hoe schuldeisers hier vervolgens mee omgaan heeft een impact op de ESG waarden van deze schuldeisers. Bedrijft een schuldeiser harde incasso (wat wij bij Dialoque ook wel Legacy Incasso noemen), met negatieve sociale impact op de maatschappij? Dan daalt waarschijnlijk de ESG score van die schuldeiser.

Er worden in het artikel diverse handvatten aangereikt om incasso op een andere manier vorm te geven dan alleen te focussen op het incassoresultaat. Het tijdelijk stopzetten van de terugbetalingsverplichtingen, geen verhogende maatregelen zoals extra kosten en rente, het beperken van het aantal dossiers dat in de gerechtelijke fase beland zijn een aantal maatregelen die worden genoemd om incasso op een andere wijze in te richten.

Dialoque onderschrijft deze uitgangspunten en wijzen voor meer informatie graag naar het recent gepubliceerde artikel van KPMG.

Bron: Dialoque