Incassade Deurwaarders en Incasso schiet consumenten te hulp bij het berekenen van de kosten bij incasso.

Zij kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de Incassade KostenCalculator, een online rekentool die helpt vaststellen welk bedrag in rekening mag worden gebracht in geval van achterstallige betalingen. Dankzij de calculator krijgen mensen met een betalingsachterstand een concreet beeld van de financiële gevolgen van hun betaalgedrag. Zo wil Incassade hen helpen verder stijgende kosten en nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.

De Incassade KostenCalculator is in eerste instantie bedoeld om mensen met schulden te hulp te schieten. “Zij zijn vaak het zicht op hun financiële situatie kwijt,” zegt Paul Otter, algemeen directeur bij Incassade. “Met deze calculator maken wij voor deze mensen op een laagdrempelige manier inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn wanneer zij hun achterstallige betalingen negeren.” Otter onderstreept dat ook schuldeisers hun voordeel kunnen doen met de nieuwe rekentool. Dankzij de calculator verkrijgen zij ook inzicht in de kosten die rechtmatig in rekening mogen worden gebracht bij een achterstallige betaling.

Grip op toenemende kosten

Door de Incassade KostenCalculator al bij de eerste signalen van een betalingsachterstand te raadplegen, kunnen debiteuren verrassingen op de lange termijn voorkomen. Ze kunnen zelf achterhalen en uitrekenen welke kosten in welke fase van het incassotraject mogen worden berekend. Doel is dat debiteuren en incassobureaus uiteindelijk samen zo snel mogelijk de betalingsachterstand oplossen. Daarmee onderschrijft de calculator de klantgerichte aanpak van Incassade en de missie van het bedrijf om een duurzame relatie op te bouwen met haar klanten.

Nieuwe tarieven in 2015

De Incassade KostenCalculator geeft een realistische indicatie van de te verwachten kosten bij incasso, omdat de tool uitgaat van de nieuwe incassotarieven in 2015. Bepaalde kosten kunnen dit jaar hoger uitvallen door een verhoging van het griffierecht en de ambtelijke tarieven (Btag) per 1 januari 2015. De wettelijke rente is verlaagd van 3% naar 2%. Meer informatie over de nieuwe tarieven is hier te vinden.

Bron: creditexpo,nl