De nieuwe wet incassokosten geeft u de verplichting het heffen van de kosten in de gehele keten te bewaken. Dus niet alleen de kosten die u in rekening brengt, maar ook de kosten die uw incassopartner aan uw klant berekent. Wanneer u zaken overdraagt, moet u dan ook goed specificeren wat de hoofdsom was en welke kosten u al in rekening heeft gebracht.
Maar niet alleen dat. U moet de vorderingen stapelen, optellen dus. U mag alleen kosten heffen over de balans van vervallen posten van uw klant. Stel dat u een telecombedrijf heeft en uw klant heeft drie maanden openstaan. Dan mag u alleen kosten in rekening brengen over het geheel van de openstaande hoofdsom. Wanneer u de vordering overdraagt, moet uw incassopartner weten hoeveel kosten u in rekening heeft gebracht zodat men kan bepalen of er nog mag worden verhoogd. Een voorbeeld:
 

Wat verandert er nog meer? De hoofdsom mag niet meer worden verhoogd met de rente
om de incassokosten te berekenen. De rente mag wel worden belast, maar pas nadat de
kosten zijn berekend. En zoals u in het schema ziet, mag het incassobureau niet meer
dan in totaal € 40 in rekening brengen.

Omdat de opdrachtgever al € 30 administratiekosten heeft berekend, mag de incasso-organisatie nog maar € 10 ophogen. Indien u dus op factuurniveau aanmaant en ook iedere keer kosten berekent, moet u goed in de gaten houden of u op totaalniveau niet te veel kosten aan het berekenen bent.

Belangrijk om in de gaten te houden is dat u wel eerst een herinnering heeft verstuurd;
zonder kosten en met een betaaltermijn van 14 dagen. Daarna kunt u kiezen hoe u
het openstaande saldo wilt incasseren. Zolang u maar de wet respecteert. Dit heeft
wel effect op uw relatie met de incassopartner. Zoals blijkt uit het voorbeeld, lopen de
inkomsten daar behoorlijk terug.

Wie is de winnaar? De consument wordt beter beschermd en de leverancier, u dus, moet
goed nadenken over uw strategie. Ga ik de kosten verhogen, hoe gaat het contract met
mijn incassopartner eruitzien, of ga ik de minnelijke incasso zelf doen? Er liggen kansen
in dit wetsvoorstel, aanzienlijke kansen zelfs. Maar u zult wel uw strategie moeten vaststellen. De omgevingsfactoren die hierbij bepalend zijn, verschillen per organisatie
en per branche. Laat u dan ook deskundig adviseren.

Wilt u meer weten over de wet incassokossten? Bezoek dan het seminar "De wet incassokosten, hoe zit het?" op de 7e Credit Expo op 10 november 2011 in Nieuwegein. Bron: De Credit Manager