De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 5 procent hoger dan in februari 2016, maakt het CBS bekend. De stijging is groter dan in januari. Al zeventien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

Productie transportmiddelenindustrie groeit het sterkst

De productie van de transportmiddelen was in februari 13 procent hoger dan in februari 2016. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s. Verder produceerde de machine-industrie ruim 12 procent meer.

Ook de productie van de chemische, de rubber- en kunststof- en de elektrische apparatenindustrie groeide sterker dan gemiddeld. De metaalproducten-, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie produceerden eveneens meer dan een jaar eerder.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van januari op februari 2017 steeg de productie met circa 2 procent. De laatste maanden ligt de productie op het hoogste niveau ooit.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Vertrouwen producenten industrie opnieuw hoger

Het producentenvertrouwen nam in maart verder toe. Ondernemers in de industrie waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in 9 jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in maart ook positiever dan in februari. Net als hun Nederlandse collega’s waren ze vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen van Duitse producenten bereikte het hoogste niveau in bijna 6 jaar.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bron: CBS