• Groei wereldhandel valt in 2023 terug naar 1,9 procent; in 2024 gematigde groei
    van 2,5 procent in vooruitzicht
  • Inflatie lijkt over hoogtepunt heen en wordt naar verwachting minder, mits zich
    geen schokken in energieprijzen voordoen of zich een loon-prijsspiraal ontwikkelt
  • Nederland: na bescheiden herstel (+0,7 procent) in 2023 in 2024 lichte groei (+1,4
    procent) in vooruitzicht

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn het afgelopen halfjaar iets verbeterd. De heropening van de Chinese economie en de veerkracht van de Amerikaanse en Europese economieën maken dat een ‘stagflatie’-scenario (een combinatie van hoge inflatie met zeer lage of geen economische groei) lijkt te zijn afgewend.  Vooralsnog is zowel voor 2023 als 2024 sprake van een gematigde groeiprognose, omdat de volledige uitwerking van het monetaire beleid nog zichtbaar moet worden. Zo valt de verwachte mondiale bbp-groei terug van 3,1 procent in 2022 naar 2,2 procent in 2023. In 2024 ligt een gematigde groei van de wereldeconomie (+2,1 procent) in het vooruitzicht. Voor de Nederlandse economie wordt voor 2023 een groei van slechts 0,7 procent verwacht, gevolgd door 1,4 procent in 2024. Dat concludeert Atradius in de halfjaarlijkse Economic Outlook.

Hoewel de inflatie over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, waarschuwt Atradius dat deze hardnekkiger is dan aanvankelijk gedacht en daarom nog steeds een schaduw werpt over de groeiprognoses. Dit is mede het gevolg van normalisering van de vraag na de coronacrisis. Zo zorgt de verschuiving van de vraag van goederen naar diensten – zoals reizen, horeca en evenementen – voor een opwaartse prijsdruk in de dienstensector. Nu de renteverhogingen geleidelijk effect lijken te krijgen, verwacht Atradius dat de inflatie aanzienlijk zal dalen. De bbp-groei in de ontwikkelde economieën in 2023 zal waarschijnlijk uitkomen op één procent. Doordat de effecten van het stringente monetaire beleid langzaam zichtbaarder worden, blijft de groei in 2024 (+0,9 procent) nog wel beperkt. Er is ook een neerwaarts scenario denkbaar waarin de inflatie minder hard daalt dan verwacht. In zo’n scenario kunnen nieuwe renteverhogingen door de centrale banken noodzakelijk zijn, waardoor de bbp-groei in de Verenigde Staten en de eurozone tot stilstand kan komen.

“De verwachting is dat in het basisscenario de groei van de wereldhandel zal vertragen van 3,2 procent in 2022 naar 1,9 procent in 2023. Voor 2024 voorspellen we een licht herstel in de wereldhandelsgroei naar 2,5 procent. Ook zal de bbp-groei in de opkomende markten in een lagere versnelling blijven, met 3,9 procent in 2023 en 3,8 procent in 2024. De vooruitzichten laten hier voor verschillende regio’s een wisselend beeld zien. Zo is de verwachting dat Azië relatief goed presteert naarmate de Chinese economie zich herstelt na de pandemie, terwijl Latijns-Amerika, dat kampt met structurele zwakheden en politieke onzekerheid, op achterstand zal blijven”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “In ons basisscenario zal de inflatie wereldwijd dalen naarmate de effecten van de monetaire verkrapping doorwerken in de vraag. Toch is de economie van de eurozone, inclusief Nederland, nog niet uit de gevarenzone, want als de inflatie onverhoopt aanhoudt, kunnen verdere renteverhogingen niet worden uitgesloten. Voor markten met een hoge private of publieke schuldpositie is dit een extra uitdaging.”

Op termijn betere vooruitzichten voor Nederland

Vooralsnog heeft de Nederlandse economie te kampen met de gevolgen van de hoge inflatie en teruglopende consumentenbestedingen. Na een relatief zwakke start in 2023 verwacht Atradius in de rest van het jaar echter een licht herstel, met een bescheiden groei van 0,7 procent. In 2024 ligt een iets hogere groei in het vooruitzicht (+1,4 procent). “Net als de rest van de eurozone heeft Nederland last van de terugvallende wereldwijde groei. Dit is zichtbaar in exportgerichte sectoren, zoals de maakindustrie. De inkoopmanagersindex in deze sector is in de afgelopen maanden verder teruggezakt en bedraagt nu 43,8, wat duidt op een krimp”,  aldus Lorié. “Desondanks heeft onze economie een goede uitgangspositie. Zo zullen de consumptieve bestedingen dit jaar naar verwachting groeien. De inflatie heeft weliswaar een remmend effect op de koopkracht, maar er zijn ook positieve factoren, zoals een lage werkloosheid en een hogere loongroei. Het overheidstekort blijft relatief hoog in 2023 en 2024, waardoor de overheid ook de komende twee jaar positief blijft bijdragen aan de economische groei.”

Bron: Atradius