De record-inflatie van nu zwakt eind 2022 af. Wel is de kans groot dat er in 2023 een loongolf volgt. Dat stelt onze researchafdeling. De huidige inflatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door sterk oplopende energieprijzen en hogere goederenprijzen door corona-gerelateerde verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketen. Volgens onze economen zal de levering van goederen in de tweede helft van dit jaar normaliseren. Deels zullen prijsstijgingen weer worden teruggedraaid.

De vraag is hoe de centrale banken, met name de ECB, hiermee omgaan. De FED heeft al enkele renteverhogingen aangekondigd. De Europese Centrale Bank is afwachtender. De vraag is hoe lang nog. De inflatie in de eurozone steeg in december naar recordhoogte (5 procent op jaarbasis).

Spanningen

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Euler Hermes Benelux: “De situatie is uitermate complex. Overlast door corona, zoals lockdowns, neemt waarschijnlijk af, maar kijk naar de geopolitieke problemen in Kazachstan en Oekraïne. Komt het daar tot een militair conflict, dan volgen bikkelharde sancties, zowel van de VS en de EU. Rusland zal op zijn beurt sancties nemen en de gaskraan dichtdraaien. Dat zal de inflatie in Europa zeker geen goed doen.”

De kans op een opwaartse prijs-loonspiraal acht Geeroms aanzienlijk. “Lonen zullen dit jaar al sterker stijgen. Daar komt bij dat enkele belangrijke sectoren kampen met een groot personeelstekort. Om toch kandidaten te werven zullen salarissen omhoog gaan. Hoe gaan bedrijven die hogere loonkosten opvangen? Als het kan met hogere prijzen, dat ligt voor de hand.” Volgens onze onderzoekers kan de inflatie hierdoor in 2023 met +3% hoger uitvallen in een land als het Verenigd Koninkrijk. De gevolgen voor Duitsland, Nederland en België zijn beperkt.

Eurocrisis

Geeroms wijst erop dat renteverhogingen zeer nadelige gevolgen hebben voor opkomende landen. Hij wijst bijvoorbeeld op Zuid-Amerikaanse landen. “Ze ontvangen reals en peso’s maar ze moeten hun schulden terugbetalen in dollars. Die wordt door de renteverhogingen steeds duurder.” Ook Zuid-Europese landen zijn niet gevrijwaard voor negatieve gevolgen. Geeroms: “De schuldencrisis in Europa is mede opgelost door de extreem lage rente. Als we meerdere renteverhogingen krijgen komt die schuldenproblematiek weer in beeld. De rente op Griekse staatsleningen steeg afgelopen half jaar al van 0,5 procent naar 1,4 procent. Die trend moet niet doorzetten want dan heb je een probleem. Daar zal de ECB mee moeten dealen.”

Bron: Eulerhermes