De informatiebijeenkomst over de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) wordt georganiseerd door het ministerie van J&V en de NVI en vindt plaats op 12 mei 2022 in Hotel Papendal te Arnhem. Centraal staat de beantwoording van de vraag, wat de invoering van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening precies betekent. We beginnen om 09:30 uur en eindigen om 13:00 uur.

Doel van de bijeenkomst & onderwerpen

Het wetsvoorstel Wki dat de incassobranche zal gaan reguleren is op 12 april jl. door de Tweede Kamer aangenomen en zal op 10 mei a.s. door de Eerste Kamer als hamerstuk worden afgedaan. Daarom organiseren J&V en de NVI een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden uit de incassobranche (dus niet alleen voor NVI-leden).

Het doel van de ochtend is het verschaffen van inzicht vanuit het ministerie J&V over de opzet van de Wki en de bijbehorende kwaliteitseisen, alsmede een eerste kennismaking met het team van de beoogd toezichthouder Inspectie J&V en de vergunningverlener Dienst Justis.

Onderwerpen:

  • Welkom door Jan Franssen (voorzitter NVI)
  • Kennismaking met onderdelen van J&V
  • Toelichting over de Wki door ministerie J&V
  • Mogelijke inhoud kwaliteitseisen in AMvB
  • Vragen vanuit deelnemers

Ter afsluiting is er een gezamenlijke lunch met alle aanwezigen.

Wilt u deelnemen aan deze informatiebijeenkomst? 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Meld uzelf s.v.p. aan met uw naam en e-mailadres via info@nvio.nl, waarna u een bevestiging ontvangt.

Bron: NVI / Credit Expo