De installatiebranche is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale bouwproductie in Nederland. Door de aantrekkende economie en het herstel op de woningmarkt groeit de bouwproductie de komende jaren en installateurs profiteren hiervan.

Door in te spelen op trends als technische toepassingen in woningen (domotica), duurzaamheid en luxer sanitair verwacht het ING Economisch Bureau dat installateurs structureel harder groeien dan de rest van de bouwsector. Voor installateurs verandert daarbij de rol van onderaannemer naar technisch dienstverlener.

Veranderende vraag zorgt voor meer installatietechniek

De vraag naar extra woningen neemt de komende decennia af en leegstaande gebouwen (bijv. kantoren) komen in aanmerking voor een andere bestemming. De bouwproductie verschuift daardoor langzaam van nieuwbouw naar renovatie en transformatie. Ook corporaties kiezen uit kostenoogpunt en wensen van de bewoners steeds vaker voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Bij onderhoud is de “installatiequote” hoger dan bij nieuwbouw want daarbij worden installaties veel vaker vervangen dan de bouwkundige structuur. Door de toename van installaties en complexiteit in gebouwen neemt ook het belang van de installateur in het bouwproces toe.

Trends gaan steeds sneller

Nieuwe trends en steeds snellere ontwikkelingen zorgen er ook voor dat installateurs hun dienstverlening moeten aanpassen. Het oude business model van “uurtje factuurtje” moet op de schop. Het als installateur blijven werken als capaciteitsleveraar en onderaannemer wordt in de toekomst alleen nog gerechtvaardigd als dit zeer efficiënt gebeurt. Alle andere modellen gaan uit van toegevoegde waarde. Belangrijk is dat het installatiebedrijf zich kan blijven aanpassen en vernieuwen. Er zal daarbij niet alleen concurrentie zijn uit de traditionele omgeving. In andere sectoren hebben game changers al voor flinke opschudding kunnen zorgen en dit kan ook gebeuren in de installatiebranche.

Op een andere manier geld verdienen

In de sneller veranderende wereld draait het ook steeds meer om totaaloplossingen. Een gebruiker, bewoner of gebouweigenaar wil geen product meer bezitten maar een oplossing voor zijn wens of behoeften, geen airco maar een aangenaam binnenklimaat. Voor installateurs verandert de rol van onderaannemer naar technisch dienstverlener. Installateurs gaan daarbij diensten verkopen in plaats van producten. Vooral een veranderende klantrelatie en (andere) inkomstenstroom (bijvoorbeeld van een uurtarief naar abonnement) is daarbij van belang. Businessmodellen en vooral de manier hoe geld verdiend wordt, het verdienmodel verandert.

“Ook voor installateurs zal het traditionele verdienmodel door technologische vernieuwing en digitalisering in veel gevallen niet langer houdbaar blijken. De opdrachtgever wil straks niet meer betalen voor de installatie, maar wel voor tien jaar comfortabel wonen en werken”, aldus Jan van der Doelen, sectormanager Bouw en Vastgoed. “In 2020 werken installateurs steeds vaker samen in een netwerk. Hij is dan niet langer de duizendpoot die alles zelf probeert te leveren, maar hij weet precies waar en hoe hij de beste oplossing voor zijn opdrachtgever kan vinden. Maar wel met zeer gedetailleerde (digitale)kennis van de behoefte van zijn klant.”

Bron: ING