Het vertrouwen in de woningmarkt is stabiel en met 2 punten licht gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. De ING WoonIndex komt in het eerste kwartaal van 2019 uit op een stand van 100 punten. De verwachting bij zowel starters als woningbezitters dat de huizenprijzen stijgen, is met 17 punten flink gedaald. Men verwacht dat de woningprijzen minder hard zullen stijgen.

Infographic ING Woonbericht Q1 2019

Woningbezitters blijven het liefst in hun eigen regio wonen

Aan de woningbezitters is ook gevraagd hoe ze staan tegenover het verhuizen naar een andere gemeente of provincie. Ruim de helft (54%) van de consumenten geeft aan in dat geval wel binnen een straal van 20 kilometer een woning te gaan zoeken. Meer dan 50 kilometer vindt maar 12% van de woningbezitters acceptabel en 13% is helemaal niet bereid om zijn huidige woonplaats te verlaten. Een derde van de woningbezitters geeft aan dat er niets is dat ervoor kan zorgen dat ze verder weg dan hun huidige huis naar een woning gaan kijken. Ze blijven het liefst wonen waar ze nu zitten. De belangrijke reden om niet verder weg te gaan verhuizen zijn vrienden (52%), familie (39%), kinderen en/of kleinkinderen in de buurt (27%). Ook noemt 39% het feit dat ze uit de regio komen als belangrijke reden. De huidige baan bindt 36% aan de eigen regio. Woningbezitters zijn daarmee veel honkvaster dan starters. Een meerderheid van de starters is namelijk bereid om buiten een straal 10km of meer op zoek te gaan naar een andere woning.

Wim Flikweert, manager Wonen bij ING: “Gezien de huidige krapte op de woningmarkt zou je verwachten dat er geleidelijk meer spreiding ontstaat. Dit onderzoek toont aan dat het vooral de sociale aspecten zijn die een belangrijke rol spelen in de zoektocht naar een woning en dat deze aspecten vooral woningbezitters binden. Starters zijn nog wel redelijk flexibel. Zij zijn nog niet zo sterk gebonden aan een regio. Studie, werk en relaties zijn voor hen de belangrijkste redenen om te verhuizen naar een andere provincie. De hoge huizenprijzen en een baan met betere vooruitzichten zijn voor hen reden om hun zoekgebied naar een nieuwe woning uit te breiden.”

Trek van provincie naar de stad

68% van de Nederlanders woont momenteel in de provincie waarin ze is opgegroeid. Slechts 9% van de woningbezitters die is verhuisd naar een andere provincie, verwacht ooit nog terug te keren naar de provincie waar zij opgroeiden op het moment dat ze niet meer hoeven te werken. Wim Flikweert: “Als inwoners van de provincie eenmaal hun regio verlaten, keren ze er bijna nooit meer terug. De trek van de provincie naar de Randstad lijkt daarmee onomkeerbaar. Over het algemeen zijn woningbezitters verknocht aan de provincie waarin zij wonen. Bewoners van Flevoland, Utrecht en Groningen zijn van alle provincies het meest bereid om verder te verhuizen. Inwoners van Brabant, Overijssel en Limburg zijn het minst geneigd om buiten de regio/provincie een woning te zoeken.”

Prikkels om buiten de eigen regio een woning te zoeken

De belangrijkste reden waarom Nederlandse woningbezitters niet in beweging komen om te zoeken naar een woning buiten hun eigen regio is omdat men aangeeft zich niet thuis te voelen in een andere provincie. 87% van de woningbezitters geeft aan een beetje tot heel erg verknocht te zijn aan hun eigen provincie. Ook de mogelijke overwaarde bij de verkoop van de huidige woning is voor huiseigenaren niet direct een reden om buiten de provincie te gaan zoeken naar een woning. Bij een overwaarde van €100.000 zou slechts 5% dat zeker doen. Dat loopt bij een overwaarde van €250.000 op tot 11% en bij een overwaarde van €500.000 naar 13%.

Starter op de woningmarkt is steeds vaker een hoogopgeleide vrouw

Uit het onderzoek blijkt ook dat de starter van nu steeds vaker een hoogopgeleide vrouw is. Verder valt op dat er een tendens te zien is dat de leeftijd van starters de afgelopen jaren gestegen is in vergelijking met vijf jaar geleden. De leeftijdscategorie tot 30 jaar daalt van 59% naar 37%. Starters op de woningmarkt zijn vaker bereid om binnen een grote straal op zoek te gaan naar een woning. Beter betaalbaardere woningen (35%), beter woningaanbod (29%) en een baan met betere vooruitzichten (35%) zijn daarbij de voornaamste redenen. Maar eenmaal gesetteld en in bezit van een koophuis is 17% nog maar bereid te verhuizen voor een baan met betere vooruitzichten.

Bron: ING