Uit de nieuwste conjunctuurpeiling van NLingenieurs blijkt dat de ingenieursbranche een zware tijd tegemoet gaat. Bijna een kwart van de bedrijven zag zijn omzet het afgelopen kwartaal dalen en evenveel bedrijven voorspellen voor het komende kwartaal een omzetdaling. Toch zijn er ook nog steeds bedrijven in de branche die een omzetstijging verwachten en verwacht 85% het jaar met winst af te sluiten.

NLingenieurs, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, houdt ieder kwartaal een conjunctuuronderzoek onder haar leden. Vergeleken met de resultaten van het eerste kwartaal van 2010 blijkt dat de verwachtingen destijds wat te optimistisch waren. 16% van de bedrijven verwachtte een daling van de totale omzet, maar bij 23% was dat daadwerkelijk het geval. Toch zijn de verwachtingen voor het komende kwartaal relatief positief; men verwacht dat de omzet niet verder zal dalen.

De verwachtingen voor de deelsectoren binnen de branche lopen nogal uiteen.
Een meerderheid van de bedrijven die actief zijn in de utiliteitsbouw verwacht dat de omzet dit jaar lager uitpakt. Dit geldt ook voor bureaus die adviseren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. In de gww-sector verwacht echter de helft van de ondernemers een gelijke omzet te behalen. In de installatiesector, de milieuadvisering en het projectmanagement verwacht evenwel één derde een omzetstijging te bewerkstelligen. Er zijn dus ook lichtpuntjes.

De verwachtingen voor volgend jaar zijn positiever dan voor 2010. 38% van de bedrijven verwacht dan een hogere omzet te behalen. Echter, nog altijd een kwart van de respondenten verwacht dat de omzet in 2011 zal dalen.

In het vorige kwartaal was bij een derde van de respondenten de verwachting dat de orderontvangst zou toenemen in de drie daaropvolgende maanden. Bij slechts 13% was dit daadwerkelijk het geval. De gemiddelde orderportefeuille verschilt nauwelijks ten opzichte van drie maanden eerder, gemiddeld is deze 6,5 maand.

Nog steeds wordt "onvoldoende vraag" als de grootste belemmering gezien in de dagelijkse praktijk van ingenieursbureaus. Ook een langere betalingstermijn van opdrachtgevers wordt in hoge mate als problematisch ervaren. Maar liefst 70% heeft hier last van. Dit is meer dan vorig kwartaal. Projectontwikkelaars zijn daarbij nog altijd koploper, gevolgd door aannemers, overheid (op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau) en de industrie.

Bron: APS