Bij organisatieveranderingen is het van belang dat werknemers een positieve en actieve insteek hanteren om zo een win-win situatie te bereiken.

Dat is beter dan een houding van passiviteit en onmacht. Dat stelt prof. dr. Karen van Dam in haar oratie over het aanpassingsvermogen en persoonlijk ondernemerschap van werknemers in dynamische werksituaties. Zij spreekt haar oratie uit op 14 september 2012 als hoogleraar Psychologie van arbeid, organisatie en personeel aan de Open Universiteit.

Aanpassingsvermogen werknemers

Veranderingen in organisaties volgen elkaar steeds sneller op. Dit vergt van medewerkers dat ook zij voortdurend moeten meebewegen en zich aanpassen. Daardoor is het individueel aanpassingsvermogen van medewerkers een cruciaal element bij het succes van organisatieveranderingen en de prestaties van bedrijven. In haar oratie gaat Karen van Dam in op de inhoud van het aanpassingsvermogen en presenteert haar model van de adaptieve werknemer. Dit model omvat verschillende bronnen die het aanpassingsvermogen kunnen voeden.

Persoonlijk ondernemerschap

Karen van Dam laat aan de hand van onderzoek zien dat een proactieve en constructieve insteek het aanpassingsvermogen van werknemers aan veranderende werksituaties bevordert. Het gaat erom dat werknemers binnen de bestaande werkcontext een win-win situatie creëren, die recht doet aan de doelen van de organisatie én de doelen, behoeften en interesses van henzelf. Daartoe zullen werknemers zelf het initiatief moeten nemen en persoonlijk ondernemerschap moeten tonen.

Bron: APS