Op 5 november om 19.25 uur zendt de NTR het programma 10xBeter uit op Nederland 2.

10xBeter is een consumentenprogramma met tips voor een beter leven.

De nieuwe reeks staat in het teken van geld. In de uitzending van 5 november aanstaande is een item te zien over een van de debiteurenbezoekers van Inkasso Unie. Hierbij wordt hij door een cameraman en de interviewer gevolgd bij zijn bezoekronde en worden actuele thema’s zoals oplopende schulden en betalingsachterstanden van consumenten in de huidige financiële crisis besproken.

Uit privacy overwegingen is in overleg met NTR afgestemd dat de camera alleen de  debiteurenbezoeker volgt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Debiteuren en hun woonomgeving zijn niet herkenbaar in beeld. In de uitzending staat niet zozeer over incasso maar over hoe een medewerker van een incassobureau zijn werk beleeft en zelf kijkt naar de rol van geld in de maatschappij.

Een debiteurenbezoeker is geen deurwaarder maar iemand die in een zeer vroeg stadium van het incassotraject debiteuren thuis opzoekt met als doel het voorkomen dat betalingsachterstanden escaleren.  Inkasso Unie is een van de weinige incassobureaus in Nederland met een eigen, landelijk opererende buitendienst. Dit biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om het debiteurenbeheer aan te vullen met de inzet van huisbezoek oftewel  field collection.

Dit huisbezoek kan worden uitgevoerd in naam van de opdrachtgever maar ook in naam van Inkasso Unie. Het doel van het huisbezoek kan tweeledig zijn. Enerzijds  het inwinnen van informatie over de verhaalspositie van debiteuren door het achterhalen van een eventueel onderpand bijvoorbeeld een woning of het doen van een laatste poging van inning van geld in het minnelijke traject.

Betalingsachterstanden manifesteren zich steeds vaker in alle lagen van de bevolking, ook bij mensen met hogere inkomens. Inkasso Unie ziet daardoor een sterke toename van haar dienstverlening op het gebied van field collection in diverse branches. Deze actualiteit komt in het programma van de NTR nadrukkelijk aan bod.  Inkasso Unie nodigt  u uit om de uitzending van 10xBeter te bekijken op 5 november aanstaande om 19.25 uur op Nederland 2.

Bron: www.creditexpo.nl