Inkasso Unie uit Eindhoven heeft de afgelopen jaren geconstateerd dat steeds meer bedrijven moeite hebben om facturen tijdig betaald te krijgen.

Door de huidige crisis worden steeds meer facturen veel te laat of zelfs helemaal niet betaald. Bij ondernemers ontstaat dan veelal het dilemma of zij met haar vorderingen naar een gespecialiseerde advocaat moeten stappen of naar een incassobureau, terwijl voorts de vraag rijst of de klant moet worden opgejaagd of dat de goede klantrelatie behouden moet blijven.

Doordat de rekening van de klant te laat betaald wordt, heeft de ondernemer moeite om de eigen rekeningen betaald te krijgen. Om deze cirkel te kunnen doorbreken, is goed debiteurenbeleid noodzakelijk. Inkasso Unie en TRC Advocaten bieden met hun nieuwe dienstverlening de klant de mogelijkheid te kiezen voor het beste uit 2 werelden: de mogelijkheid om grotere aantallen vorderingen op debiteuren in Nederland en daarbuiten op minnelijke wijze te innen, met daarbij tegelijkertijd de mogelijkheid om complexe, vaak betwiste vorderingen via een gespecialiseerde advocaat van TRC te incasseren. Voortaan kan de ondernemer deze zorg uitbesteden bij een loket.

Inkasso Unie weet als geen ander hoe zij een debiteur tot betalen moet bewegen zonder gerechtelijke procedure en is in staat om grote aantallen vorderingen op debiteuren te verwerken. TRC Advocaten heeft juist de kennis in huis om in die specifieke gevallen waarin vaak een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, de juiste stappen snel te kunnen nemen. Inkasso Unie en TRC Advocaten werken daartoe al enkele jaren samen. Begin augustus is besloten om die samenwerking verder te intensiveren om daardoor aan de steeds groter wordende vraag te kunnen voldoen.

Jacco van den Berg, Commercieel Directeur van Inkasso Unie zegt hierover: “De ondernemers zien zich genoodzaakt om veel tijd en energie te steken in debiteurenbeheer, terwijl ze zich liever richten op hun business. Als minnelijke incasso-specialist weet Inkasso Unie als geen ander dat het noodzakelijk is om snel te acteren op facturen die niet betaald worden. Met de juiste kennis en de juiste middelen, met daarbij een grote dosis tactiek en mensenkennis, is een debiteur in veel gevallen alsnog tot betaling te bewegen. Ons uitgangspunt hierbij is dat de relatie tussen de ondernemer en zijn klant niet verder onder druk komt te staan. Wanneer de ondernemer echter direct of na een niet succesvol buitengerechtelijk traject over wil gaan tot het nemen van gerechtelijke stappen geeft de samenwerking met TRC Advocaten ons de mogelijkheid om het gehele proces zeer snel af te ronden en voor haar klant in veel van de gevallen de rekening betaald te krijgen – en in het gehele traject heeft de ondernemer één aanspreekpunt.”

Mr. Erik Vannisselroy, advocaat en partner bij TRC Advocaten: “Naast de samenwerking waardoor we snel stappen kunnen zetten in het gerechtelijke traject hebben we ook de kennis en het netwerk om buitenland incasso’s te innen”.

Buitenlandse incasso

In de regio Eindhoven zijn veel bedrijven actief die internationaal leveren. De wetgeving en de betalingsmoraal in het buitenland ligt in veel gevallen anders dan wij in Nederland gewend zijn. Voor een ondernemer is het lastig om buitenlandse vorderingen betaald te krijgen. Inkasso Unie en TRC Advocaten hebben samen de kennis om ook een internationale vordering betaald te krijgen, zowel voor wat betreft de niet betwiste vorderingen die veelal op minnelijke wijze worden afgedaan als de complexe vaak grotere vorderingen.

Bron: www.creditexpo.nl