De meeste mensen teren niet of nauwelijks in op hun vermogen tijdens hun pensioen. Ook hoeven ze vaak hun eigen woning niet te verkopen. Dat blijkt uit het rapport ‘Income and wealth during the course of life’ (PDF, 20 pagina’s, Engelstalig) van het CPB.

Dit rapport onderzoekt of huishoudens interen op hun vermogen gedurende pensionering, zoals de levenscyclushypothese suggereert. Het CPB bekeek ook hoe het inkomen zich ontwikkelt gedurende hun pensioenperiode. We gebruikten een gebalanceerd panel van twee miljoen huishoudens, uit Nederland in 2006-2013. Uit de analyse blijkt dat het bruto inkomen na pensionering veel lager is dan daarvoor, maar gedurende de pensioenperiode relatief stabiel is.

De meeste mensen teren niet of nauwelijks in op hun vermogen of verkopen hun eigen woning gedurende pensionering, anders dan de levenscyclushypothese suggereert. Ten slotte kunnen we geen erfenismotief ontwaren. De ontwikkeling van het totale vermogen en van bankdeposito’s aan het eind van het leven verschilt nauwelijks tussen huishoudens met en zonder kinderen.

Bron: CPB