Het gemiddeld inkomen van jongeren tussen de 18 en 25 jaar bedroeg 16,4 duizend euro in 2021. Een jaar eerder was dit minder: 16 duizend euro. Uitwonende jongeren hadden een hoger inkomen dan thuiswonende jongeren. Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor.

In 2021 hadden 1,4 miljoen jongeren tussen de 18 en 25 jaar een persoonlijk inkomen. Dat is 95 procent van alle jongeren in die leeftijdscategorie. Een derde van de jongeren met een persoonlijk inkomen was uitwonend en twee derde thuiswonend.

Hoogste inkomen voor werkende jongeren

Uitwonende studenten hadden een gemiddeld inkomen van 6,6 duizend euro. Voor thuiswonende studenten was dat met 6,9 duizend euro iets meer.

Bij werkende jongeren zijn die verschillen groter. Werkende jongeren die zelfstandig woonden, hadden een gemiddeld inkomen van 28,0 duizend euro. Thuiswonende jongeren hadden een gemiddeld inkomen van 25,2 duizend euro. De afgelopen jaren is het aandeel jongeren dat thuis woont flink toegenomen. Onder andere door de ontwikkelingen op de huizenmarkt en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, is het voor sommige jongeren moeilijker geworden financieel onafhankelijk te zijn en zelfstandige woonruimte te vinden.

Inkomen jongeren toegenomen

Tussen 2011 en 2014, tijdens de vorige economische crisis, is het gemiddelde inkomen van alle werkende jongeren gedaald. Vanaf 2015 is hun inkomen weer toegenomen.

Het gemiddelde inkomen van thuiswonende studenten is nauwelijks veranderd. Uitwonende studenten zijn er wel op achteruit gegaan. De daling houdt verband met de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015, waarbij nieuwe studenten geen basisbeurs meer krijgen. Studieleningen worden niet tot het persoonlijk inkomen gerekend.

Eventuele financiële ondersteuning door ouders wordt niet gemeten en is dus niet meegenomen in het persoonlijk inkomen dat het CBS berekent.

Oudewater hoogste inkomen

In 90 procent van alle gemeenten is het gemiddeld inkomen van uitwonende jongeren hoger dan het landelijke gemiddelde. Uitwonende jongeren met de hoogste inkomens wonen in Oudewater, Westvoorne, Brielle, Edam-Volendam en Renswoude. Het gemiddelde inkomen van jongeren in deze gemeenten is meer dan 30 duizend euro. Dat is ruim 1,5 keer het landelijke gemiddelde (18,4 duizend euro). In deze gemeenten wonen veel werkende jongeren.

Laagste inkomens in studentensteden

De laagste inkomens van uitwonende jongeren bevinden zich vooral in de studentensteden: Wageningen, Groningen, Enschede, Delft, Nijmegen, Maastricht en Leiden. In Wageningen is het persoonlijk inkomen met gemiddeld 8,4 duizend euro het laagst. Ook in de grote steden zijn de inkomens lager dan het landelijke gemiddelde. In de grote steden wonen ook relatief veel studenten.

Bron: CBS