Inning van alimentatie via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is voor ex-samenwoners en gederegistreerden niet mogelijk.

Deze (grote) groep gedupeerden hoeft bij het LBIO niet aan te kloppen. Het Nationaal Loket Alimentatie Inning (www.nlai.nl) kan deze groep gerechtigden in de toekomst wel bijstaan.

Gedupeerd

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, het centrale orgaan voor inning van alimentatiegelden, is van mening dat zij op basis van de wet uitsluitend kunnen innen wanneer sprake is van een rechterlijke uitspraak. Samenwoners ontbinden hun samenlevingsovereenkomst over het algemeen zonder tussenkomst van de rechter, zodat er in die gevallen helemaal geen rechterlijke uitspraak is. Ook voor partners die hun huwelijk hebben laten ontbinden via de zogenoemde flitsscheiding of partners die hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden via de notaris hebben geen verhaal.

Notariële akte vereist

De Vereniging van notaris-mediators (VMSN) heeft met het Nationaal Loket Alimentatie Inning nu een platform gecreëerd welke gehoor geeft aan de enorme behoefte die er bestaat voor samenwoners en geregistreerden die hun relatie hebben beëindigd en (kinder)alimentatie zijn overeengekomen. De afspraken moeten wel zijn vastgelegd in een notariële akte conform model VMSN. De executoriale titel, die de grosse van een notariële akte heeft, maakt het dan namelijk wel mogelijk om de bedragen te innen wanneer deze niet worden voldaan.

VMSN en NLAI hebben de voorwaarden geformuleerd waaraan de notariële akte moet voldoen om de alimentatie inbaar te maken. VMSN notarissen zullen de gestelde voorwaarden in hun akten verwerken en cliënten informeren over de mogelijkheden. Dit is natuurlijk ook van toepassing wanneer de ontbinding van het huwelijk heeft plaatsgevonden. Het verhaal hoeft niet uitsluitend via het LBIO te lopen maar kan ook via het NLAI.

Bron: APS