In de laatste week voor het zomerreces behandelt de Eerste Kamer een groot aantal wetsvoorstellen die door de regering als spoedeisend zijn aangemerkt. Vanwege de volle agenda beginnen de beraadslagingen al op maandagavond 6 juli om 18.00 uur.
Aan de orde is dan een wijziging van de Zorgverzekeringswet ( 31.736 ), die voorziet in de versnelde inning van de nominale zorgverzekeringspremie van verzekerden met een betalingsachterstand. De voorgestelde oplossing – een bestuursrechtelijk premieregime, waarbij gedeeltelijk beslag kan worden gelegd op het loon van wanbetalers – stuit op bezwaren van de fracties van CDA en VVD.

Zij pleitten op 23 juni tijdens een eerder debat over het terugdringen van het aantal onverzekerden en wanbetalers in de zorg voor een privaatrechtelijke oplossing. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een wettelijke bevoegdheid geven om namens gedupeerde verzekeraars de premies te innen.

In samenwerking met instanties voor schuldhulpverlening moeten wanbetalers vervolgens worden bewogen tot een geregelde betaling van hun ziektekostenpremie.
Na een debat met minister Klink in derde en vierde termijn, waarvoor vijf fracties zich hebben aangemeld, neemt de Kamer over de voorgestelde wetswijziging een besluit.

Bron: www.eerstekamer.nl