In de landenrapporten voor de Atradius Market Monitor van de maand december melden de meeste risico-acceptanten een daling van het aantal bedrijfsinsolventies. Atradius voorspelt dat het aantal insolventies in Frankrijk met 10% zal dalen.
Ook in Noorwegen liep het aantal insolventies in het derde kwartaal met 8% j-o-j terug.
In Australië daalde het aantal bedrijven waarvoor een bewindvoerder werd aangesteld ook, evenals het aantal insolventie-aanvragen, al liggen beide nog altijd hoger dan vóór de crisis. Uit officiële cijfers voor Canada blijkt een enorme jaar-op-jaardaling van het aantal bedrijfsinsolventies in september (-29,2%), wat een verbetering van het betalingsgedrag in de meeste sectoren weerspiegelt.

In Spanje, een land waarvan de economische problemen regelmatig in de pers verschijnen, daalde het aantal bedrijfsfaillissementen in het derde kwartaal van 2010 met 32% k-o-k. Hoewel het Spaanse herstel wankel blijft, zouden de ingrijpende structurele en financiële hervormingen die door premier Zapatero zijn aangekondigd enig vertrouwen
moeten wekken in de economie, op zijn minst op de lange termijn, zo niet in de onmiddellijke toekomst.

Zelfs in Italië, waar het aantal bedrijfsfaillissementen in het derde kwartaal met 13,8% j-o-j steeg, is er reden tot enig optimisme, omdat we geloven dat de piek nu voorbij is en dat het aantal insolventies volgend jaar met 5% zal dalen.

Klik hier om de volledige market monitor van december 2010 te downloaden

Bron: Atradius