Nederlandse ondernemers zijn in vergelijking met hun meeste Europese collega’s minder internationaal actief. En dat is jammer, want internationalisering is een belangrijke route voor doorgroei.

Bijna de helft van de snelle groeiers in Nederland realiseert die groei door intensieve internationale activiteiten. Internationalisering betekent niet alleen een groter afzetgebied; maar een internationaal netwerk is in toenemende mate ook een voorwaarde voor groei en ontwikkeling in Nederland. Ondernemingen die wel de stap richting internationalisering wagen, zijn hierover in het algemeen positief, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak.

‘Koudwatervrees’ voor internationalisering is onterecht; want uitbreiding van de onderneming over de grens is niet eens zo heel erg anders dan groei in Nederland. Men spreekt dan wel een andere taal en de cultuur is anders maar de succesfactoren die zorgen voor groei in Nederland zijn dezelfde als die waardoor men internationaal kan groeien.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek over de internationalisering van kleine en middelgrote ondernemingen dat de EIM-onderzoekers Christi van Essen en Joris Meijaard in opdracht van Stichting Management Studies1) hebben uitgevoerd.

Doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe ondernemingen hun internationalisering succesvoller kunnen organiseren. In het boek “Springen over de grens” worden aan de hand van beschrijvingen van de internationaliseringtrajecten van een vijftiental ondernemingen adviezen voor de stap naar internationalisering gegeven.

Veel van de ondernemers die in het boek aan het woord komen, zijn ‘toevallig’ in aanraking gekomen met buitenlandse markten, bijv. via een Nederlandse klant die een filiaal in het buitenland opent. De echte ondernemer ruikt dan de kansen, oriënteert zich op marktmogelijkheden, raadpleegt zijn adviseurs en waagt de sprong.

Ook al komt internationalisering vaak toevallig op hun pad, de daadwerkelijke sprong naar internationalisering wordt meestal weloverwogen en in meerdere stappen gemaakt.  Het op orde hebben van de interne organisatie in Nederland wordt breed gezien als een belangrijke voorwaarde voor succesvolle internationalisering.

Het kunnen beschikken over personeel met internationale ervaring wordt eveneens als een belangrijke voorwaarde voor succes gezien. Tegelijkertijd draagt internationalisering bij aan de aantrekkelijkheid van de onderneming als werkgever.

De uitkomsten van het onderzoek worden op 28 mei 2009 gepresenteerd op een symposium van Jong Management en Stichting Management Studies. Tijdens deze bijeenkomst zal Meiny Prins, zakenvrouw van het jaar 2009, wiens bedrijf Priva als één van de succesvolle bedrijven in het boek figureert, ingaan op haar ervaringen met internationalisering.

Staatssecretaris Frank Heemskerk spreekt over het overheidsnetwerk dat ondernemers in het buitenland ten dienste staaten de recent gestarte campagne ‘Loop eens binnen in het buitenland’. Hij en en Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) ontvangen de eerste exemplaren van het boek “Springen over de Grens” uit handen van SMS-voorzitter Jacqueline Rijsdijk.

Bron: APS