Vanaf 2 juli 2024 is de internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet gesloten. De consultatieperiode liep van 21 mei 2024 tot 2 juli 2024. Het wetsvoorstel is de omzetting van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2) richtlijn naar nationale wetgeving. Deze richtlijn heeft als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen.

Om een zo groot mogelijke groep te betrekken bij de totstandkoming van de wetgeving, konden burgers en bedrijven en suggesties doen via internetconsultatie.nl voor verbetering van de wet- en regelgeving. Er zijn 111 reacties binnen gekomen.

Binnengekomen reacties

Na het sluiten van de consultatie wordt beoordeeld of en hoe de wetsvoorstellen moeten worden aangepast en of de toelichtingen op de wetsvoorstellen moeten worden aangevuld. Nadat dit is gebeurd, volgt via de ministerraad, de aanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State voor haar advies op de wetsvoorstellen. Daarna volgt de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen.

Ondertussen werken de betrokken ministeries ook aan de algemene maatregelen van bestuur ter uitwerking van de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Bij de totstandkoming van die algemene maatregelen van bestuur zullen onder meer de reacties op de wetsvoorstellen, die via de internetconsultatie zijn binnengekomen, worden betrokken.

De Cyberbeveiligingswet

De Cyberbeveiligingswet is de nationale wetgeving die voortkomt uit de Europese Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn). Dit wetsvoorstel heeft als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. De wet zal gelden voor bedrijven en organisaties die in bepaalde ‘kritieke’ sectoren actief zijn en een bepaalde omvang hebben. De Cyberbeveiligingswet vervangt de Wbni.

De Cyberbeveiligingswet is de opvolger van de zogeheten Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen ( Wbni) en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Wbni. Allereerst is het aantal sectoren en dus ook het aantal organisaties dat onder de wet zal vallen, uitgebreid. Verder bevat het wetsvoorstel regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (het melden van incidenten), en toezicht op naleving.

Voor wie geldt de Cyberbeveiligingswet?

Benieuwd of uw bedrijf aan deze nieuwe wet moet voldoen? Doe de snelle checks op Voor wie geldt de NIS2? of doorloop NIS2-Zelfevaluatietool om erachter te komen.

Bereid alvast voor

Een weerbaar digitaal Nederland is belangrijk. Nu en in de toekomst. Er zijn veel maatregelen die organisaties nu al kunnen nemen, nog voordat ze dat verplicht worden vanuit de wetgeving. De maatregelen die organisaties vanuit de zorgplicht moeten nemen, kosten tijd en aandacht. Daarom adviseert het Digital Trust Center organisaties om niet af te wachten, maar om alvast voorbereidingen te treffen. Bekijk het NIS2-startpunt met 10 maatregelen die terugkomen in de zorgplicht en ga aan de slag.

Bron: Digital Trust Center / Persberichten.com