Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder AcceptEasy. Voor dit artikel hebben we AcceptEasy vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincasso-proces binnen de corporatiesector te verbeteren?

AcceptEasy: “AcceptEasy stelt corporaties (en vele anderen) in staat om haar huurders  via ieder kanaal betaalgemak te bieden. Met de juiste boodschap op het juiste moment op de juiste plek. Dat begint aan de voorkant met een makkelijk te ondertekenen machtiging voor automatische incasso vanuit een email, klantportaal of verhuur-app. Vervolgens bieden wij losse facturen (denk aan eindafrekeningen), opvolging mislukte incasso’s, herinneringen en aanmaningen ook via die kanalen aan en voegen daar nog middelen als SMS, WhatsApp en papier aan toe.  Huurders kunnen overal makkelijk met iDEAL betalen of tekenen, waarna meteen overal – ook bij de corporatie – duidelijk is dat er betaald is. Specifiek voor debiteurenbeheer is het  effectief om tijdens (telefonisch) klantcontact de hele transactie real time te kunnen afronden, ook als het een overeengekomen betaalregeling betreft. Voor dit alles sluit onze SaaS oplossing goed aan op de meest voorkomende ERP en credit management pakketten in de corporatiesector.”

Kun je een voorbeeld geven van een case waarin AcceptEasy aantoonbaar heeft bijgedragen aan het optimaliseren van het huurincasso-proces?

AcceptEasy: “Woningcorporatie Elkien heeft, samen met onze partner X-PACT, in 4 weken tijd 70 procent van hun papieren acceptgiro’s omgezet naar  acceptemail. Daardoor bespaarde Elkien kosten, betalen huurders sneller en vaker op tijd en bespaart Elkien tijd door minder uitval als gevolg  van het foutief overtypen van gegevens in een overschrijving via internetbankieren door huurders. Ook zij merkten dat het meteen kunnen afleveren van een betaalverzoek tijdens klantcontact er voor zorgde dat debiteuren hun afspraak   direct nakwamen.”

Het Huurincasso-congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking, met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

AcceptEasy: “Wij ondersteunen deze visie van harte en denken daar ook graag over mee met klanten en stakeholders vanuit de rol die wij spelen in het integrale order-to-cash  traject van de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, energiebedrijven, telecoms etc. Een consument die in de problemen komt ontvangt hoogstwaarschijnlijk herinneringen van meerdere van onze opdrachtgevers. Ook kunnen wij zien of iemand rekeningen niet ziet, negeert of tevergeefs probeert te betalen en of dit gedrag verbetert of verslechtert. Zo kunnen wij een rol spelen in vroegsignalering over diverse incassanten heen, mits we daarvoor natuurlijk eerst de juiste afspraken kunnen maken ten aanzien van de privacy en andere factoren. We gaan hierover graag in gesprek.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

AcceptEasy: “De trend die wij vanuit credit management in andere sectoren zien overwaaien is het echt bieden van keuze en hulp. Welk kanaal de klant ook kiest op enig moment, betalen moet mogelijk en makkelijk zijn. Denk daarbij ook aan automatische geheugensteuntjes, zelf de beste betaaldatum kiezen, makkelijk een betaalregeling kunnen treffen. Dit alles vanuit berichten en chatconversaties die in layout, tone of voice en taalniveau optimaal gepersonaliseerd zijn, gestuurd vanuit data analytics.”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

AcceptEasy: “Manuel van der Hoek van CZ is altijd een bevlogen spreker die bijzondere initiatieven neemt ten aanzien van ketensamenwerking en schuldhulpverlening. De andere tip is om je licht ook op te steken bij de exposanten. Natuurlijk willen die je uiteindelijk graag als klant begroeten, maar ze hebben meestal ook echte ideeën, ervaringen en oplossingen die dingen kunnen verbeteren – anders stonden ze er niet.”

AcceptEasy is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres / AcceptEasy