Ook als gerechtsdeurwaarder kun je de wereld een beetje mooier maken vindt AGIN Timmermans, van oudsher een familiebedrijf. Maatschappelijk betrokken incasseren is voor het team juristen, incassospecialisten en gerechtsdeurwaarders van groot belang. Afgelopen voorjaar ontving AGIN Timmermans na een intensief certificeringstraject het SRCM-certificaat. Nathalie van Huet, directeur business development en kwaliteit bij AGIN Timmermans, vertelt.

Nathalie: “Twee jaar geleden zagen wij SRCM voorbijkomen. Het sprak ons aan dat niet alleen maatschappelijk betrokken incasseren hierin een grote rol speelt, maar ook het maatschappelijk ondernemen. Ik heb Bart van Gerven, een van de initiatiefnemers, benaderd. Anderhalf jaar later hebben we de volledige certificering binnen.”

Maatschappelijke betrokkenheid

“Bij AGIN Timmermans evalueren we steeds opnieuw de verschillende keurmerken en normen die er voor onze branche zijn. Zo zijn we al jaren ISO 9001-gecertificeerd. We merken dat dat onze klanten vertrouwen geeft. Hiermee blijven we bovendien extra scherp op onze bedrijfsprocessen. De kwaliteit van de SRCM-norm maakt dat we ons ook hierbij aan wilden sluiten. SRCM is professioneel, breed georiënteerd én dynamisch”, vertelt Nathalie.

Omdat maatschappelijke betrokkenheid niet statisch is, is er een volwassenheidsmodel gekoppeld aan de SRCM-norm. In het model zijn aan ieder SRCM-normonderdeel vijf groeiniveaus gekoppeld. De organisatie kan groeien tot niveau 5. Dan is er onder meer sprake van gerichte innovatie, en structureel samenwerken en innoveren in de keten en met derden. Nathalie: “Het volwassenheidsmodel bij SRCM vind ik een prettige methodiek. Zo kun je echt met elkaar meegroeien.”

Het volwassenheidsmodel geeft de organisatie houvast in het bepalen welke stappen zij kan zetten om tot een hoger niveau in de SRCM-norm te komen. Dit is niet vrijblijvend. Het uitgangspunt van SRCM is innovatie en het blijven verbeteren. Van de aangesloten organisaties wordt dan ook verwacht dat zij blijven bewegen richting een hoger niveau.

Je verantwoordelijkheid nemen

“Al jaren geleden werd maatschappelijk verantwoord ondernemen door grote organisaties ingezet. Daarna volgde het MKB. Dat stopt niet, maar wordt steeds belangrijker. Ook onze opdrachtgevers hechten vaak veel waarde aan hoe organisaties omgaan met hun footprint”, licht Nathalie toe. “Als van oudsher familiebedrijf, vindt AGIN Timmermans het belangrijk om voor volgende generaties te zorgen. Continuïteit en duurzaamheid waarborgen. Voor mijzelf is dat ook een drijfveer. Iedereen kan de wereld een beetje mooier maken, ook wij als gerechtsdeurwaarders. Dat doen we intrinsiek, niet om een keurmerk te kunnen binnenhalen. Neemt niet weg dat we daar natuurlijk óók trots op zijn.”

Certificeringsproces

“Het certificeringstraject van SRCM duurde in totaal zo’n anderhalf jaar. We startten met een SRCM-verslag en ontvingen binnen een jaar de startkwalificatie. Het opstellen van het eigen SRCM-verslag was vrij veel werk. Het resultaat las als een roman, grapte de auditor. Een half jaar later volgde de certificeringsaudit. We hebben het als een positief proces ervaren. Met Bart en Wiebe-Bart, de initiatiefnemers van SRCM, konden we tussentijds schakelen om meer uitleg te krijgen over bepaalde normen. Dat leverde heldere antwoorden op.”

Nathalie gaat verder: “Twee dagen lang ontvingen we een onafhankelijke auditor op kantoor. Oprecht geïnteresseerd, open en enthousiast. De audit was niet zomaar het afvinken van een checklist, maar er werd echt dieper naar de bedrijfsprocessen gekeken. Naast de processen voor het incasseren, werden ook andere bedrijfsprocessen en thema’s uitgelicht. We verkennen bijvoorbeeld al een tijdje de mogelijkheid om elektrisch te gaan rijden, ook daar vroeg de auditor op door. De hoge kwaliteitseisen maken de norm waardevol. Zo wordt écht getoetst of je het goed doet.”

Audit met een gouden randje

Nathalie: “Samen met onze kwaliteitsmanager Angela Hulshof, zijn we dit traject ingegaan. Ook andere mensen in de organisatie moesten natuurlijk vrijgemaakt worden voor de audit. Veel onderdelen van de norm hanteerden we intern al zo, maar werden nog niet zo uitgedragen. Dat is nu anders. Het is juist goed om onze maatschappelijk betrokken werkwijze uit te dragen. En het halen van de certificering is dan natuurlijk een mooie bevestiging, voor al onze collega’s. We zijn trots op het resultaat, de auditor noemde het een audit met een gouden randje.”

Jaarlijks college voor medewerkers

“Het positieve resultaat hebben we meteen met de organisatie gedeeld. We doen dit tenslotte met z’n allen, met de héle club. Aan alle medewerkers hebben we tijdens het traject ook een aantal colleges gegeven over de SRCM-norm. Zo hebben we de hele organisatie meegenomen in de normonderdelen. En we laten dit jaarlijks terugkomen, om onszelf eraan te herinneren waaraan we ons geconformeerd hebben.”

Nabuurschap en partnerschap

Nathalie vertelt over de spagaat waarin gerechtsdeurwaarders soms zitten: “Voor onze opdrachtgevers is het geld dat ze moeten missen bijvoorbeeld hun oudedagsvoorziening, terwijl de klantdebiteur soms buiten zijn of haar schuld in een moeilijke schuldensituatie zit. Dit maakt het werk lastig. Gelukkig is er de laatste jaren, mede door een norm als SRCM, meer aandacht voor de situatie van klantdebiteuren, én verliezen we daarbij ook de opdrachtgever niet uit het oog. Preventie is naar mijn idee heel belangrijk. Daarin kan ook de gerechtsdeurwaarder een rol pakken, op het gebied van nabuurschap en partnerschap. Gerechtsdeurwaarders kunnen signaleren, we hebben de intrinsieke wens en wil om het goed te doen. Dit zijn onderdelen die ook terugkomen in de SRCM-norm.”

Ook veel te winnen

“Ondanks dat ik ontzettend positief ben over de ontwikkelingen binnen ons vak, is er ook nog veel te winnen. Bij een flink aantal incassobureaus zou een kwaliteitsstap gemaakt mogen worden. De goede daargelaten, want wij werken met diverse incassobureaus heel prettig samen. Als gerechtsdeurwaarder moet je aan veel eisen voldoen, maar met een incassobureau mag iedereen beginnen. Terwijl het verschil voor opdrachtgevers vaak niet eens duidelijk is. Met de nieuwe WKI (Wet Kwaliteit Incassodienstverlening) gaat dit hopelijk veranderen. Onze beroepsgroep mag zich meer vermarkten, meer naar buiten treden. Daarin kunnen we de samenwerking pakken. SRCM helpt om grotere en kleinere organisaties te verbinden. Samen kunnen we ons imago versterken.”

Jong talent

Dat goede imago is ook belangrijk om jong talent aan te trekken. Er is een groot tekort. “Zonder uitvoering van het recht, geen recht. Het is mooi en belangrijk werk, maar heeft niet de meest hippe reputatie”, licht Nathalie toe. “Bij AGIN Timmermans proberen we scholieren kennis te laten maken met het vak, door ze bijvoorbeeld in de vakantie een paar dagen mee te laten draaien. Dit levert een bijzondere dynamiek op. Ook proberen we medewerkers een combinatie van werken en leren te bieden. Zo kunnen dossierbehandelaars doorgroeien naar gerechtsdeurwaarders.

En, ook op dit punt helpt SRCM weer. In sollicitatiegesprekken horen we namelijk altijd terug dat het sollicitanten aanspreekt dat we meer proberen te doen voor de wereld om ons heen.”

Bron: SRCM