Afgelopen zomer ging Yuridis – deurwaarder op maat van start. Een online platform voor incasso- en deurwaardersdiensten. We spreken over dit nieuwe initiatief met Charles Bruns, managing partner van Yuridis

Yuridis, een nieuwe naam in incasso. Is daarvoor nog wel ruimte binnen onze volle markt?

Charles: “Jazeker. Voor de start van dit initiatief hebben we met de initiatiefnemers goed gekeken naar de markt voor incasso- en deurwaardersdiensten, maar ook naar ontwikkelingen in aanpalende branches. We onderkennen verschillende klantsegmenten. Sommige worden al goed bediend, bij andere zit nog wel de nodige klantpijn die wij willen oplossen.

De incassomarkt heeft zich in de afgelopen 10 jaar snel ontwikkeld naar een volwassen markt. In het verleden werden veel klanten op een zelfde manier bediend, one size fits all.  In de afgelopen jaren zien we dat incassopartijen zich meer en meer specialiseren (gedifferentieerde marketing). Grote, landelijke spelers richten zich op zogenaamde bulkincasso. High volume, low value. Daarbinnen is geen ruimte voor service en maatwerk aan het mkb en de zzp-er die ook, af en toe, te maken heeft met incasso- of (dreigende) juridische problemen. En juist daarop richten we ons met Yuridis. In Nederland zijn ruim 1,5 miljoen ondernemingen actief, waarvan 97% is te typeren als mkb en zzp. Wij ontwikkelen en bieden effectieve oplossingen en geven de service waarop het mkb en zzp recht heeft. Niet voor niets zeggen wij dan ook Recht hebben. Recht krijgen. Recht halen.”

Dat klinkt wel goed, maar hoe ziet jullie propositie er dan uit?

Charles: “We hebben gemerkt dat veel ondernemers drempels ervaren bij de stap naar een externe incasso- of juridisch partner. Daarvan zijn er honderden en het is aan de buitenkant niet altijd duidelijk welke partij jou de beste oplossing biedt. Ook inhoudelijk is het incassoproces niet erg transparant. Hoe verloopt een incassotraject, wat kan ik zelf doen, welke kosten komen erbij kijken en hoe groot is de kans dat ik mijn vordering betaalt krijg? Bij Yuridis bieden we onze klanten een zeer goede online ervaring met gratis downloads, betaalde diensten en een unieke Incasso Check. Daarmee geven we binnen drie minuten inzicht in kosten en mogelijk resultaat van een incassotraject. In telefonisch -gratis- ondersteuning voorziet onze Adviesbalie; ook ’s avonds en in het weekend. En, last but not least, staat de best passende deurwaarder in de regio klaar om de vordering te incasseren of andere deurwaardersdiensten te verrichten.”

Jullie profileren jezelf als een partnerorganisatie. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen en hoe geef je dat in de praktijk vorm?

Charles: “Ondernemers werken graag samen en op basis van lange termijn relaties. Yuridis is een ondernemersorganisatie en wij geloven heilig in ons leidmotief ‘Samen Sterk’. Door samenwerking is immers zo veel meer mogelijk dan ieder voor zich kan realiseren. Yuridis is van start gegaan als initiatief van de Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders (Deurwaardersbelangen.nu) en Omnilegal, een sterke partij in online juridische concepten. Wij beschouwen Deurwaardersbelangen.nu als onze exclusieve netwerkpartner en Omnilegal is onze servicepartner.

De (op dit moment 16) aangesloten incasso-/deurwaarderskantoren zijn onze regiopartners en zij vormen gezamenlijk een ijzersterk landelijk netwerk. We werken heel nauw met hen samen en zijn continue in gesprek over marktontwikkeling en nieuwe diensten. Dat doen we bijvoorbeeld in een deelnemersraad en tijdens bijeenkomsten met onze partners.

Ook aan de klantenkant zijn we op zoek naar strategische partnerships. Daarbij kun je denken aan marktspelers die op een vergelijkbare manier als wij georganiseerd zijn. Centrale kracht combineren met lokaal ondernemerschap. Franchiseformules en brancheorganisaties zijn voor ons bijvoorbeeld logische marktpartners.”

Welke relevante marktontwikkelingen zien jullie en hoe speel je hier vanuit Yuridis op in?

Charles: “Allereerst zien we grote mogelijkheden voor lokale ondernemers. We hebben jaren gehad waarin concentratie en schaalvergroting belangrijk waren. ‘Big is beautiful’. Door fusies en overnames ontstonden – soms noodgedwongen – steeds grotere organisaties, ook binnen creditmanagement. Inmiddels zijn we ons er steeds meer van bewust dat ook in lokaal ondernemerschap grote waarde zit. De drive, kennis, ervaring en het netwerk van de lokale ondernemer wordt weer steeds meer op waarde ingeschat. Door die te verbinden met centrale kracht op marketing en IT terrein ontstaat een winnende combinatie. Think National, Act Local.

Ten tweede zien we in branches om ons heen zien we dat de inzet van artificial intelligence tot aanzienlijke verbetering van de klantenreis kan leiden. Onze servicepartner heeft bijvoorbeeld al veel ervaring op het gebied van ‘smart documents’ in juridische dienstverlening. Wij zullen gebruik maken van de kennis en ervaring die zijn aan tafel brengen.

Tenslotte zien we in andere branches dat de combinatie van on- en offline succesvol is. Kijk bijvoorbeeld naar Bol.com of wijkopenautos.nl. Online bestellen, telefonische ondersteuning en persoonlijke service bij de lokale vestiging. Ook binnen dienstverlening is er behoefte aan een dergelijk concept. Onze servicepiramide sluit naadloos op deze ontwikkeling aan. Onze klanten kunnen online en telefonisch ondersteuning van ons verwachten. En als de casus daarom vraagt schakelen we de best passende regiopartner in die de inhoudelijke behandeling van de zaak op zich neemt. Daarmee combineren we ‘the best of both worlds’, zowel online, als offline. We merken nu al op onze website en in onze Adviesbalie dat we voorzien in een grote klantbehoefte.”

Yuridis is op donderdag 8 november aanwezig bij de Credit Expo. U bent van harte welkom bij stand nummer 26 die Yuridis deelt met haar regiopartner van Lith Gerechtsdeurwaarders en incasso. Zij vertellen u graag meer over de visie en inhoudelijke propositie van Yuridis. Om 15.30 uur geeft Yuridis een presentatie over dit innovatieve concept. Daarbij zal ook gekeken worden naar de inzet van artificial intelligence in de juridische dienstverlening. U bent daarbij van harte welkom in zaal EH.3. Aanmelden voor deze sessie is niet nodig, maar: vol is vol.