Eén van de kernactiviteiten binnen creditmanagement is het beheersen van krediet- en betalingsrisico’s voor nieuwe en bestaande klanten. Hoewel we over steeds meer data beschikken, is de uitdaging om uit die enorme hoeveelheid data relevante verbanden te halen om zo een betere inschatting van de financiële risico’s te kunnen maken. De kwaliteit van de beslismodellen en de voorspellingen die hiermee gedaan kunnen worden komt uiteindelijk tot uitdrukking in de bedrijfsresultaten. In dit interview spreek ik met Rob van Velzen en Niek Kuster van ERIAN Systems, over hun unieke methode om het risico op wanbetaling en faillissement veel nauwkeuriger dan tot nu toe gebruikelijk te kunnen inschatten.

Kun je iets over jezelf en de ontstaansgeschiedenis van ERIAN Systems vertellen?

Rob: “Voordat Niek en ik voor ERIAN Systems de directie zijn gaan voeren, werkten we al nauw samen op het gebied van bedrijfsadvisering. We richtten ons met name op het ondersteunen van directies van middelgrote ondernemingen, om hun organisatie en bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever in te richten. Ik ben afkomstig uit de corporate wereld en heb lange tijd voor diverse buitenlandse multinationals gewerkt. Zo ben ik onder andere businessunit directeur geweest voor een groot chemisch bedrijf uit Noorwegen. Niek en ik hebben elkaar drie jaar geleden ontmoet op een Business School in London, waar we beiden een consultancygraad hebben behaald. Dit heeft tot verdere samenwerking geleid, waar ERIAN Systems deel van uitmaakt.”

Niek: “Mijn ervaring ligt vooral op het gebied van financiële dienstverlening bij diverse organisaties in Europa. Ik heb onder andere gewerkt voor Diners Club en ben ook nauw betrokken geweest bij het opzetten van de organisatie voor Comfort Card. Dit was de eerste Nederlandse private label kaart voor consumentenkrediet in de detailhandel. Vervolgens hebben we dit ook voor België en Duitsland opgezet. Verder heb ik ook PrimeLine (leningen, doorlopend krediet, creditcards) in Nederland op kaart gezet, waar ik 10 jaar aan verbonden geweest ben. Mijn kennis en ervaring ligt met name op het gebied van creditmanagement, risicoanalyse, incasso, underwriting en IT. In mijn huidige rol ben ik, samen met Rob, verantwoordelijk voor de uitrol van ERIAN Systems buiten Tsjechië.”

Jullie houden je bezig met procesanalyse en procesoptimalisatie met behulp van een speciaal ontwikkelde tool. Kun je daar iets meer over vertellen?

Rob / Niek:”ERIAN Systems heeft een eigen methode c.q. software ontwikkeld, waarmee je ongeacht de bron(nen) eenvoudig en in real-time data kunt verwerken tot effectieve informatie en hieruit voortvloeiende aanbevelingen, door het systeem, kunt uitvoeren; laat ik een voorbeeld geven. Bedrijven in de financiële sector, die op grote schaal klanten werven en consumentenkrediet verstrekken, hebben vaak met zeer grote hoeveelheden data te maken. De hoeveelheid data neemt bovendien in de tijd exponentieel toe. Met ERIAN Systems zijn we niet alleen in staan om deze data real-time te verwerken, maar we kunnen hier ook verdere bewerkingen op loslaten. Zo kan een organisatie direct en op een goed onderbouwde wijze beslissen of ze een klant al dan niet wil accepteren. Daarnaast kunnen we ook met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid voorspellen of een klant een wanbetaler wordt.”

Kun je iets meer over deze software vertellen? Waarmee onderscheidt deze zich van andere (voorspellende) systemen?

Rob:” De software is in eigen beheer ontwikkeld en wordt onderhouden en verder ontwikkeld door een team van experts en softwareontwikkelaars in Tsjechië (hoofdkantoor) in samenwerking met business- en academische experts uit diverse landen. Zodoende kunnen we ervoor zorgen dat onze software aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onder andere intelligente voorspellende systemen. De nauwkeurigheid van onze voorspellingen maakt onze software uniek in de wereld. We maken mede gebruik van zogenaamde non-lineaire predictive analytics. Bij de ontwikkeling van onze software wordt in de volle breedte gebruik van gemaakt van technieken uit de kunstmatige intelligentie, zoals machine learning en zelf-lerende algoritmes. Op basis hiervan kunnen wij probability of default berekeningen maken, die significant nauwkeuriger zijn dan voorspellingen van andere aanbieders in deze markt.”

Niek: “Het grote verschil zit dus vooral in de gebruikte techniek. Wij kunnen naar honderden of duizenden variabelen kijken, waarbij ieder datapunt afzonderlijk geanalyseerd wordt, maar ook wat de onderlinge correlatie tussen die datapunten is. Dat is ook de verklaring waarom onze voorspellingen zo’n hoge nauwkeurigheidsgraad hebben.”

Op wat voor soort bedrijven richten jullie je?

Niek: “We richten ons op diverse marktsegmenten, maar we zien in eerste instantie vooral meerwaarde voor onze oplossing binnen de financiële wereld. Dan kun je denken aan banken (bijvoorbeeld voor de Instant Payments processing), kredietverstrekkers, creditcard organisaties en grote e-commerce organisaties, die online producten of diensten verkopen en in fractie van een seconde het betalings- en kredietrisico van een klant moeten kunnen inschatten; ook voor de identificatie van anti money laundring is ERIAN Systems direct inzetbaar. Voor dit soort organisaties kan ons systeem significant bijdragen aan het verbeteren van de compliance en de winstgevendheid. Verder kunnen we binnen creditmanagement dienstverlening toegevoegde waarde creëren voor grote incasso-ondernemingen, die met behulp van ons systeem de risico’s en waarde van nieuwe en bestaande debiteurenportefeuilles nauwkeuriger kunnen inschatten. Ook kredietverzekeraars en handelsinformatieleveranciers kunnen ons systeem inzetten. Als laatste denken we dat onze oplossingen ook toepasbaar kunnen zijn voor gemeenten, de zorgsector en in principe alle verzekeraars.”

Rob: “Onze (potentiële) klanten zijn per definitie organisaties die veel data verwerken. Voor onze toepassing(en) geldt: hoe meer data hoe beter. We kunnen extreem snel grote hoeveelheden data verwerken, die uit diverse databases kunnen worden aangeleverd en vervolgens complexe berekeningen maken.”

Kun je een praktijkvoorbeeld geven van klanten die met jullie systeem werken?

Rob / Niek: “In Nederland zijn we op dit moment vooral veel aan het zaaien. De reacties tot nu toe zijn zonder meer (zeer) positief te noemen. Afgeronde projecten betreft vooral buitenlandse klanten via het moederbedrijf in Tsjechië. Een mooi voorbeeld is de douane in Tsjechië, die ons systeem real-time gebruikt om fraude op te sporen en om belastingen voor im- en export te innen. Het aantal transacties per uur kan daarbij oplopen tot 150.000, waarbij het systeem bepaalt of een transactie wel of niet mag plaatsvinden. De fraudegevallen die boven water komen, zoals het ontwijken van belastingen of het smokkelen van drugs, worden door het systeem feilloos gedetecteerd.”

Kun je aangeven hoeveel tijd een implementatietraject bij benadering in beslag neemt?

Rob / Niek: “Uiteraard hangt dit af van de complexiteit van de omgeving. Maar om een grove indicatie te geven is het realistisch om uit te gaan van minimaal drie maanden om een werkend systeem op te zetten. Daarop volgt een pilot- of testfase, die meestal enige weken in beslag neemt. Klanten zien dan vrij snel wat ERIAN Systems voor hun organisatie of project kan betekenen en dat draagt meestal sterk bij aan het enthousiasme en draagvlak in de organisatie voor de verdere uitrol.”

Kun je een indicatie geven van mogelijk te behalen resultaten?

Rob / Niek: “De bandbreedte waarbinnen wij opereren is een verbetering tussen de 5 en 15 procent ten opzichte van een bestaande situatie. Een groot bedrijf met bijvoorbeeld 1 miljoen klanten en een afschrijvingspercentage van 1 procent (10.000 klanten), kan met ons systeem vaak nog aanzienlijke verbeteringen realiseren. Het mes snijdt zo altijd aan meerdere kanten. Allereerst heb je veel minder mensen nodig om een beter resultaat te behalen. Verder biedt het systeem de mogelijkheid voor business experts (van de opdrachtgever) om voor een belangrijk deel zelf bij te dragen aan de ontwikkeling, dus zonder IT ondersteuning. Hierdoor is het systeem aanzienlijk sneller aan te sturen en/of aan te passen, waardoor je als organisatie veel sneller kunt schakelen en dus betere resultaten kunt behalen. De ondernemingen waar we tot nu toe een pilot hebben mogen draaien zijn volledig verrast van de behaalde resultaten en dat is fantastisch om daarbij betrokken te mogen zijn.”

Jullie staan dit jaar op de Credit Expo. Wat ging er aan deze beslissing vooraf?

Rob / Niek: “ERIAN Systems heeft sinds haar start 25 jaar geleden in Tsjechië uitgebreid ervaring in de markt opgedaan en is sinds 2017 ook in Nederland actief. Tot op heden hebben we vanwege alle werkzaamheden relatief weinig aan marketing kunnen doen. Credit Expo is voor ons dus een uitgelezen mogelijkheid om aan onze naamsbekendheid te werken en uiteraard onze oplossingen en resultaten aan de buitenwereld te tonen.”

Wilt u meer weten over ERIAN Systems? Neem dan contact op via info@eriansystems.com of via de website www.eriansystems.com. ERIAN Systems is als exposant aanwezig op Credit Expo 2018 op donderdag 8 november aanstaande in het NBC te Nieuwegein. U vindt ERIAN Systems bij standnummer EH.41. Mis het niet!