Tegenwoordig zijn de markten veel concurrerender geworden en moeten zowel winkeliers en e-commerce ondernemers als (financiële) dienstverleners flexibeler en wendbaarder zijn. Consumenten kunnen gemakkelijk van leverancier veranderen, dus moeten transacties, inclusief het betalingsproces en alles wat daarmee samenhangt soepel lopen, flexibel en betrouwbaar zijn. Voor financiële dienstverleners betekent dit dat zij zich steeds meer moeten richten op het ontwikkelen van goede relaties met de klant met het oog op waardecreatie op lange termijn. In dit interview praat ik met Jan Altersten, CEO van Riverty, over de rebranding van Arvato Financial Solutions naar Riverty, hun visie op mensgerichtheid en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot diverse financiële diensten.

Kun je wat meer over jezelf vertellen?

Jan: “Aan het begin van mijn carrière runde ik – samen met vier zakenpartners – mijn eigen bedrijf, een advocatenkantoor gespecialiseerd in financieel recht, incasso en debiteurenbeheer. Dat was een geweldige leerervaring. Uiteindelijk kwam ik via uiteenlopende ervaringen in het bedrijfsleven, waaronder managementfuncties in het bankwezen en factoring, bij Arvato Financial Solutions terecht. Aanvankelijk was ik verantwoordelijk voor de Scandinavische regio. Later werd ik ook verantwoordelijk voor de volledige “buy now pay later”-activiteiten (AfterPay). In 2021 werd ik benoemd tot CEO van Arvato Financial Solutions, dat in 2022 werd omgedoopt tot Riverty. ”

Voor lezers die niet bekend zijn met Riverty. Wat voor producten en/of diensten biedt Riverty aan?

Jan: “Onze core business is gebaseerd op drie (onderling verbonden) pijlers. De eerste is buy now, pay later (voorheen AfterPay). De tweede pijler is embedded financiële diensten, zoals oplossingen voor parkeren, automatische nummerplaatherkenning, mobiliteits(betaal)diensten enzovoort. Onze derde pijler is incasso. Ongeacht welke productpijler zijn wij transparant in het delen van data. Wij geloven dat echte waardecreatie plaatsvindt wanneer winkeliers en e-commerce ondernemers hun eigen interne data kunnen combineren met de data die wij genereren. Denk bijvoorbeeld aan data over voorkeursbetaalmethoden voor verschillende doelgroepen of het vaststellen welke klanten de grootste kans op wanbetaling hebben. Met deze data kunnen ondernemers hun marketinginspanningen optimaliseren. Daar profiteren alle drie de partijen – de consument, de ondernemer en wijzelf – van.”

Wat was de reden achter de naamswijziging en rebranding van Arvato Financial Solutions naar Riverty?

Jan: “Voor de rebranding was Arvato Financial Solutions vrij succesvol op verschillende financiële gebieden, waaronder buy now pay later, betaaloplossingen, factuuroplossingen, incasso en meer. Het was echter niet echt gemakkelijk om te zien wat de volgende stap zou zijn. We moesten een antwoord vinden op de enorme veranderingen in de markt. Veranderingen op het gebied van technologie, consumentengedrag en consumentenvoorkeuren, maar ook veranderingen in wetgeving en concurrentie. In wezen moesten we ons doel en onze richting in deze veranderende markt opnieuw vinden en herdefiniëren. Het kostte ons bijna een half jaar om een antwoord op deze vraag te vinden. We kwamen tot de conclusie dat we de menselijke factor centraal moesten stellen. In plaats van ons te richten op verschillende gefragmenteerde op zichzelf staande activiteiten, willen wij al deze financiële transacties met elkaar verbinden en koppelen aan de financiële levenscyclus van de klant en de verschillende wensen en behoeften die horen bij de verschillende levensfasen (leeftijden). Als gevolg van die gewijzigde focus moesten we veel strategische veranderingen doorvoeren en een van die veranderingen was dat we tot de conclusie kwamen dat ons aanbod van verschillende merken consistenter moest worden. Niet alleen vanuit het oogpunt van de consument, maar ook vanuit het oogpunt van de ondernemer. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt dat de verschillende producten niet los van elkaar gezien kunnen worden. Dat is de reden waarom we ervoor kiezen om alles samen te brengen onder één merknaam (Riverty). Dit is een doorlopend proces, dus uiteindelijk zullen al onze activiteiten onder de naam Riverty ondergebracht worden.”

Waarom Riverty? Wat zit er achter de naam?

Jan: “Ik ben blij dat je die vraag stelt. In essentie willen we consumenten helpen om hun financiële leven zo goed mogelijk te leiden. “River” (rivier) kun je metaforisch vergelijken met de stroom van het leven. Een rivier heeft altijd een stroom, maar na verloop van tijd kun je nooit echt voorspellen waar die stroom naartoe gaat. Als er een obstakel op zijn pad ligt, zal het water een andere richting opgaan. Als consument kan het echter heel moeilijk zijn om te voorspellen wanneer en in welke vorm deze wendingen zullen plaatsvinden. Tegelijkertijd wil je als consument een zekere mate van controle en vrijheid behouden tijdens deze wendingen en een overzicht hebben van de mogelijkheden en keuzes die je op zulke momenten voorhanden hebt. Deze financiële vrijheid willen wij consumenten bieden en hen financieel begeleiden tijdens hun levenscyclus of levensstroom. Riverty is dus eigenlijk een combinatie van “rivier (river)” en “vrijheid (liberty)”. We hopen dat consumenten en leveranciers zich uiteindelijk zullen aansluiten bij dit concept en de verschillende producten en diensten die we aanbieden. Uiteindelijk is het bewijs in de pudding, wat betekent dat financiële diensten consumenten alleen echt kunnen helpen als het verbonden oplossingen zijn in plaats van op zichzelf staande oplossingen. Hoe je het leven ook bekijkt, er zullen altijd hobbels in de weg zijn en als je zulke hobbels tegenkomt, willen wij er zijn om je zo goed mogelijk te ondersteunen om je te helpen de bijbehorende moeilijkheden te overwinnen. Hetzelfde geldt voor onverwachte kansen. We willen je helpen elke kans te grijpen en er het maximale uit te halen. De naamsverandering, de rebranding en de datgene wate we willen bereiken is een lange reis die we eigenlijk net zijn begonnen.”

Riverty is natuurlijk niet het enige bedrijf dat betaaloplossingen aanbiedt. Wat onderscheidt Riverty van zijn concurrenten? Wat maakt Riverty bijzonder?

Jan: “Laat ik beginnen met te zeggen dat wij altijd de volledige verantwoordelijkheid op ons nemen. Dat betekent dat we nooit een deel van de keten afbreken en ons alleen op onszelf richten en ons niets aantrekken van de rest van het (commerciële) speelveld. Ten tweede proberen wij de nadruk te leggen op een menselijke benadering, hoewel wij zeker niet het enige bedrijf zijn dat zo denkt. Het bewijs moet gevonden worden in hoe je deze belofte nakomt. Mogelijk het moeilijkste gebied van allemaal is incasso. Wat maakt ons anders? Ten eerste en boven alles hebben wij al onze medewerkers opgeleid om te leren denken en handelen vanuit het perspectief van de klant. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij ons bij elke actie tijdens het incassotraject de vraag stellen hoe een actie direct of indirect het financiële leven verbetert van de persoon waar we mee in contact staan. Zo hebben we in onze apps een zogenaamde ‘back in flow’ ingesteld, waarbij we nieuwe technologie zoals open banking/PSD2 gebruiken om een realistisch en betaalbaar betalingsplan voor te stellen, zodat de consument verder kan met zijn/haar leven. Als bedrijf hebben we ook een reeks strategische KPI’s ingevoerd, waarbij we onderwerpen als duurzaamheid en CO2-voetafdruk aanpakken. Wij nemen dit echt heel serieus en dringen aan op dergelijke indicatoren als basis voor besluitvorming bij de ontwikkeling van producten en/of markten. Het gaat niet alleen om wat we zeggen, maar vooral om het bewijs dat we ook echt menen wat we zeggen. Het draait allemaal om verantwoording. Wij voegen de daad bij het woord, wat ons echt onderscheidt op de markt.”

Wat is je visie? Waar gaat Riverty naartoe?

Jan: “Voor de korte termijn kunnen we niet om de marktomgeving heen. Vanuit financieel en risicoperspectief hebben we nu te maken met een situatie die veel jongeren nog nooit hebben gezien of meegemaakt. Eerst hadden we de pandemie, die onverwacht leidde tot een enorme opleving van de onlineverkoop. Overheden speelden hierin een enorme rol door financiële steun te verlenen in de vorm van leningen en subsidies. Dankzij deze steun konden de meeste bedrijven zich aan de nieuwe situatie aanpassen. Wat er nu gebeurt is echter een heel ander spel. Op dit moment hebben mensen te maken met een hoge inflatie en een sterk stijgende rente, wat een enorme impact kan hebben op hun dagelijkse (financiële) leven. Op korte termijn zien we dit al met betrekking tot een afnemend aantal transacties en enigszins oplopende betalingstermijnen. Ik denk dat we pas aan het begin staan van deze economische ontwikkeling.

Tot nu toe richtten bedrijven zich op bijna eindeloos winkelen om succesvol te zijn en zien dit als de natuurlijke manier om te groeien. Wij zien een verandering aankomen in de richting van financiële duurzaamheid. Veel dingen in het leven, zoals het kopen van je eerste levensbehoeften, zullen in wezen hetzelfde blijven, maar de manier waarop consumenten dit moeten regelen en zien zal veranderen. Dit geldt uiteraard ook voor bedrijven. Op korte termijn verwachten wij dat het gesprek of de interactie die wij met klanten zullen hebben, aanzienlijk zal veranderen. Op middellange termijn verwachten we zelfs dat dit zal leiden tot veranderingen in de bedrijfsmodellen. Neem bijvoorbeeld “koop nu, betaal later”. Op dit moment gaat het om twee dingen: conversie in het afrekenproces en wat moet je – als handelaar – betalen voor deze dienst. Als je het bekijkt vanuit een relationeel oogpunt waarbij een checkout ook kan uitmonden in incasso, en de vraag hoe je vanuit een lange termijn waardecreatieperspectief (gebaseerd op financiële duurzaamheid in plaats van korte termijn conversie) naar deze financiële instanties kunt kijken, krijg je een veel ander beeld.”

Hoe ziet de roadmap voor de nabije toekomst eruit?

Jan: “Natuurlijk moeten we onze visie op human centricity waarmaken. Dat is een voortdurende ontwikkeling. We hebben nu behoorlijk wat momentum in de mobiliteitsmarkt, zoals in parkeren, openbaar vervoer, oplossingen op het gebied van sharing, enzovoort. Voor de komende 12 maanden hebben we veel releases gepland. Voor onze producten voor terugkerende betalingen zitten we in de volwassenheidsfase en in de nabije toekomst zullen we deze producten verder verfijnen om de flexibiliteit van abonnementsgebaseerde diensten te verhogen. Voor buy now pay later kijken we naar oplossingen waarbij winkeliers veel meer vrijheid hebben om de dienst te gebruiken, zeg maar een soort “buy now pay later as a service”. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering en er zal veel worden gedaan op gebieden als klachtenmanagement, retourenmanagement, aanbevelingen enzovoort. Op al deze gebieden werken wij nauw samen met onze leveranciers. We willen onze klanten laten zien en ook bewijzen dat het gebruik van Riverty in hun betaalproces of als betalingsprovider hun merk ook daadwerkelijk versterkt (en niet andersom). Deze visie op onze producten en diensten is ook verankerd in onze roadmap.”

Kun je een voorbeeld geven van hoe jouw visie op middellange termijn in de reële economie tot uiting komt?

Jan: “Zeker. Zonder twijfel gaan we meer en meer in de richting van een op abonnementen en delen gebaseerde economie. Laten we auto’s als voorbeeld nemen, die tegenwoordig vrij duur zijn. Je kunt je afvragen hoe vaak je een auto gebruikt. Als je in de buurt van een grotere stad woont, staat je auto misschien 90 procent van de tijd gewoon op je oprit. De 10 procent van de tijd dat je de auto echt nodig hebt, blijft echter bestaan. Dus oplossingen op basis van sharing of abonnementen zullen ons helpen om beter gebruik te maken van (hoogwaardige) producten zonder dat je die fysiek moet bezitten. Wij geloven echt dat dit een model is dat op duurzame wijze bijdraagt aan groei. Deze groei is cruciaal en een essentiële motor voor de bloei van bedrijven, individuen en de samenleving. In dit soort economie verwachten wij dat het aantal transacties aanzienlijk zal toenemen, maar dat tegelijkertijd bijvoorbeeld het aantal auto’s in individueel bezit zal afnemen. In deze visie zullen we zien dat de bezettingsgraad van een auto drastisch zal toenemen. Bij alle nieuwe functionaliteiten en technologieën zal er altijd een betalingselement zijn. Een toekomstige op abonnementen en sharing gebaseerde economie houdt ook in dat we de drempel voor de consument moeten verlagen. Het hele proces van aanmelden, maar ook het risico dat ermee gepaard gaat, impliceert grote veranderingen in de financiële infrastructuur op middellange termijn.”

Riverty is sponsor van Credit Expo 2022, die dit jaar op dinsdag 8 november in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. Wilt u meer weten over Riverty? Bezoek dan standnummer 15. Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo 2022 (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).

Bron: Credit Expo