Facturen van leveranciers van vaste lasten worden vaak automatisch geïncasseerd. Dat is handig voor de klant. Die hoeft zich immers geen zorgen te maken dat een factuur niet op tijd wordt betaald. In de praktijk ligt dit iets genuanceerder. Want de klant moet wel over voldoende saldo beschikken op het moment dat er geïncasseerd wordt. Incassodatums en de datum waarop (maandelijkse) inkomsten binnenkomen sluiten niet altijd op elkaar aan. Dat kan leiden tot ongewenste storneringen, extra administratief ongemak en bijkomende kosten voor zowel leveranciers als hun klanten. FinBuddy is een klantgerichte innovatieve oplossing, die flexibel incasseren eenvoudig en betrouwbaar mogelijk maakt. In dit interview praat ik met Jeffey van Dam, mede-eigenaar en oprichter van FinBuddy,  over de laatste ontwikkelingen op het gebied van betalen, sociale impact en hun plannen voor de toekomst.


FinBuddy is een innovatieve (sociale) fintech die zich richt op het maken van sociale impact door flexibel incasseren eenvoudig en zo betrouwbaar mogelijk te maken. Na hun aanwezigheid op Credit Expo (2022) is het hard gegaan. In januari 2023 heeft FinBuddy de finale van Droomstart gewonnen, waarmee hun bekendheid en (sociale) impact in de markt significant is toegenomen.


Hoe is het FinBuddy sinds de vorige Credit Expo vergaan?

Jeffrey: “We zijn het afgelopen jaar flink gegroeid, zowel in aantal partners als in de breedte. We werkten al samen met Rabobank en Essent en daar is onder andere Energie Direct bijgekomen. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met partners die we via Credit Expo hebben leren kennen, waaronder Buckaroo en Twikey. Zij kunnen onze oplossing gebruiken om aan hun klanten een breder pallet van (betaal)oplossingen aan te bieden. Ook zijn we in gesprek met het ministerie van Financiën, in het kader van het “Actieplan Consumentenkeuzes”. Onder de vlag van dit actieplan willen we komend jaar graag een gedragswetenschappelijk onderzoek doen naar de impact van FinBuddy. Het laatste half jaar hebben we ons met name gericht om voor elke vaste lasten sector (gemiddeld 15 in Nederland) bedrijven en organisaties te vinden die innovatief zijn en tegelijk ook sociaal-maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Dat zijn dus partijen die echt een sociale impact willen maken. Zo gaan we dit jaar van start met de gemeente Arnhem en DeConnectie, hun samenwerkingspartner voor de gemeentelijke belastingen. Verder zijn we als startende organisatie blij dat bestaande partners hun samenwerking gecontinueerd hebben. We werken momenteel met een klein flexibel team waarvan een aantal co-founders onderdeel zijn van een IT bedrijf waar ruim 30 developers werkzaam zijn. Kortom, we timmeren hard aan de weg en doen ons best om FinBuddy breder en op een zakelijk verantwoorde wijze in de markt te zetten.”

Groei is voor relatief jonge bedrijven altijd uitdagend, ook bekeken vanuit het perspectief van investeerders. Hoe kijk je daar tegenaan?

Jeffrey: “Groei is voor ons belangrijk, maar je moet altijd de balans goed in de gaten houden. Je wilt niet te snel, maar ook niet te langzaam groeien. We hebben uiteraard ook met investeerders te maken en die willen vaak (te) snel groeien. We hebben een duidelijke keuze gemaakt, waarbij we ons richten op consistente (kwalitatieve) groei. Ik ben blij dat we onze eigen koers kunnen varen en niet hebben gekozen voor het snelle groeipad. Dan groei je als bedrijf wellicht iets minder hard, maar voor de lange termijn is dat in onze ogen duurzamer. Uiteindelijk gaat het erom dat partijen die met ons samenwerken en hun klanten tevreden zijn over de kwaliteit onze dienstverlening en samenwerking. Op die manier kunnen we geleidelijk aan en op een verantwoorde wijze met onze klanten meegroeien.”

Als nieuwe organisatie is het vinden van klanten een belangrijk maar soms ook een lastig aspect, omdat klanten je niet kennen. Hoe is dat op dit moment?

Jeffrey: “In het begin moesten wij partijen vrijwel uitsluitend zelf benaderen en overtuigen. Sinds onze deelname aan Credit Expo (2023) en het winnen van de Droomstart finale is onze naamsbekendheid sterk toegenomen. De laatste maanden zien we dat partijen ook op eigen initiatief met ons contact opnemen en dat zijn niet de minste organisaties. Bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren willen met ons in gesprek, omdat ze in de media of via een bevriende relatie positieve verhalen over ons gehoord hebben. Dat vind ik echt heel leuk om te zien.”

Stel een potentiële klant zou met FinBuddy willen samenwerken. Kun je schetsen hoe het implementatieproces er in grove lijnen uitziet?

Jeffrey: “Laat ik vooropstellen, dat een enthousiaste instelling over onze dienstverlening altijd een goed uitgangspunt is. Wat we standaard aanbieden is een gratis business-scan. Dan bepalen we wat de voordelen zijn als we FinBuddy zouden toepassen bij de klant en wat daarvoor nodig is. Meestal kunnen we al in een of twee bijeenkomsten laten zien hoe de toepassing er in de praktijk uit gaat zien en wat dat oplevert. Per saldo is het voor de opdrachtgever een vrij kort traject. Feitelijk komt het erop neer, dat we een e-mailbericht nodig hebben, waarin de klanten van onze opdrachtgever over FinBuddy geïnformeerd worden. Daarnaast moet er een landingspagina (een korte webpagina) opgezet worden, waarin staat dat we met opdrachtgever X samenwerken en wat we doen. Als laatste ondersteunen we opdrachtgevers bij het inrichten van een flexibele incassodatum (mits ze dit nog niet zelf hebben ingericht). Voor de rest (dashboarding, communicatie richting klanten, API’s koppelen, etc) kunnen we ze bijna volledig ontzorgen, zodat de opdrachtgever hier praktisch geen omkijken naar heeft. ”

Veranderingen roepen vaak ook enige weerstand op. Wat is jullie ervaring hierin?

Jeffrey: “De meeste weerstand of vertraging ervaren we voornamelijk in de interne organisatie van opdrachtgevers. We hebben te maken met overlegstructuren en goedkeuringsprocedures. Zodra we echter goedkeuring hebben, dan gaat de inrichting meestal enorm snel.”

Jullie werken met gevoelige data. Hoe is de privacy geregeld?

Jeffrey: “De veiligheid van data en privacy (AVG) worden absoluut benoemd, maar dat is bij ons goed afgedekt. Klanten (van onze opdrachtgevers) geven in onze online omgeving goedkeuring door middel van een digitale handtekening (IDIN), waarin ze akkoord geven met welke data FinBuddy mag werken. Het juridisch en compliance gedeelte kunnen we zo dus goed borgen. Onze klanten (opdrachtgevers) hoeven op dit gebied dan ook geen aanvullende acties te ondernemen.”

Wat zijn de gebruikerservaringen tot nu toe? Wat vinden de klanten van jullie opdrachtgevers van FinBuddy?

Jeffrey: “Vanaf het moment dat klanten FinBuddy in gebruik nemen meten we ook de gebruikerservaringen. We hebben nu meer dan 250 reviews waarin klanten hun waardering aangeven. We stellen klanten een beperkt aantal vragen. Als eerste “Hoe waardeer je het dat [naam leverancier] FinBuddy aanbiedt” en “Wat is het gemak van het aanvragen van FinBuddy?”. Op de eerste vraag geven klanten een waardering van 4,7/5 sterren en de tweede vraag levert een beoordeling op van 4,8/5 sterren. Mensen (klanten) waarderen dus niet alleen de dienstverlening, maar vinden het ook makkelijk om aan te vragen. Daarnaast vragen we ook aan klanten hoe FinBuddy hen ondersteunt bij hun financiële gezondheid. Daarop wordt ook heel positief gereageerd, maar dat is online wel wat lastiger te meten. Daarom willen we dit graag in 2024 gedragswetenschappelijk onderzoeken in samenwerking met het ministerie van Financiën via het Actieplan Consumentenkeuzes.”

Hoe draagt FinBuddy bij aan de financiële gezondheid, in het bijzonder als er al (beginnende) financiële problemen zijn?

Jeffrey: “Als mensen financiële problemen hebben wordt er vaak een budgetcoach ingeschakeld, die dan alle vaste lasten zoveel mogelijk via een aparte rekening op één dag laat afschrijven, dus nadat het inkomen of de uitkering is overgemaakt. Wat wij doen wordt feitelijk al tientallen jaren toegepast, met dat verschil dat wij het volledig digitaal en geautomatiseerd doen. Onze dienstverlening is feitelijk voor iedereen toegankelijk en makkelijk te gebruiken. We merken dat mensen die hun zaken financieel prima op orde hebben het ook fijn vinden om FinBuddy te gebruiken. Ze geven aan dat het gebruik van FinBuddy hen helpt om bijvoorbeeld beter te sparen of dat het hen meer structuur geeft voor hun eigen financiële planning. Onze doelgroep is dus veel breder dan enkel mensen met financiële problemen. Sterker nog, mensen die het financieel slecht hebben gaat gaan zelf vaak niet op zoek naar tools, want die zijn eigenlijk al het stadium voorbij om hiernaar op zoek te gaan of missen de intrinsieke motivatie. Meestal is het iemand uit de familie of een goede vriend, die hen op het belang van enige financiële structuur wijst en zo komt FinBuddy laagdrempelig en vertrouwd in beeld. We zien overigens dat alle leeftijdscategorieën gebruik maken van FinBuddy. Deze inzichten (data-analyse) zijn ook beschikbaar voor onze opdrachtgevers.”

Jullie streven was in 2022, dat in 2027 honderd vaste lasten leveranciers gebruik maken van FinBuddy. Is deze uitspraak nog steeds geldig? Zitten jullie op schema?

Jeffrey: “Deze uitspraak staat nog steeds, ook al hebben we de strategie wel iets aangepast. We willen voorkomen dat we partijen te versnipperd benaderen. We merkten dat partijen in eerste instantie heel enthousiast zijn, maar vervolgens toch ook enige terughoudendheid betrachten. Ze wilden dan eerst een klant uit hun sector zien die er al (succesvol) praktijkervaring mee heeft opgedaan, voordat ze er zelf mee aan de slag zouden gaan. Een beetje het kip en het ei verhaal. Met deze ervaring hebben we besloten om voor iedere sector op zoek te gaan naar een representatieve partij en die – bij interesse –  aan te sluiten. Zo hebben we samenwerking gezocht met de Connectie, die de gemeentelijke belastingen voor de Gemeente Arnhem regelen. Zij werken samen met GouwIT, die voor meer dan honderd gemeenten software voor belastingen en basisregistraties levert en zo ook meteen de (universele) koppeling met FinBuddy kan instellen. Op die manier kunnen we in de toekomst ook makkelijk aansluiten bij andere gemeenten. We Maken dus gebruik van de vertrouwde IT infrastructuur, waardoor de acceptatie en implementatie voor (nieuwe) klanten makkelijker en sneller gaat. Datzelfde doen we ook met Buckaroo en Twikey. Op die manier hoef je (data)koppelingen maar een keer te maken, waardoor klanten van deze samenwerkingspartners eenvoudig van de FinBuddy functionaliteit gebruik kunnen maken, dus zonder een complexe IT trajecten.”

FinBuddy kan dus ook als functionaliteit toegevoegd worden aan bestaande betaaloplossingen van payment service providers. In hoeverre kan dit tot (commerciële) conflicten leiden?

Jeffrey: “Het korte antwoord is: in het geheel niet. In het geval van Buckaroo en Twikey is voor hun en FinBuddy de sociale impact leidend en niet het feit dat beide partijen op sommige onderdelen van de dienstverlening met elkaar concurreren. FinBuddy stelt zich bewust onafhankelijk op en wil graag in een zo breed mogelijke verspreiding in de markt voorzien, zodat zoveel mogelijk mensen van onze toepassing gebruik kunnen maken. Als je als organisatie sociale impact wilt maken is samenwerking met andere partijen essentieel en daarin past – volgens onze visie – geen exclusieve benadering.”

Bekeken van het perspectief van de klant (gebruiker van FinBuddy) wordt FinBuddy hoog gewaardeerd, maar niet iedere vaste lasten leverancier maakt gebruik van FinBuddy. Hoe krijg je dan breder draagvlak bij leveranciers voor jullie toepassing?

Jeffrey: “Laat ik Essent als voorbeeld nemen. Als een klant van Essent gebruik wil maken van FinBuddy krijgt de klant op het eind de vraag welke vaste lasten hij/zij nog meer heeft en voor welke hij/zij FinBuddy ook zou willen gebruiken. Gemiddeld worden er negen vaste lasten aangevinkt. Op die manier krijgen we een mooi overzicht van wensen van klanten voor het gebruik van FinBuddy, waarmee we vervolgens ook andere partijen kunnen benaderen. We werken dus op twee manieren aan onze groei, enerzijds door gebruik te maken van use cases en anderzijds door gebruikers specifieke vragen te stellen over het gebruik van FinBuddy. Op die manier hopen toch een soort olievlek te creëren, waarin ervaringen van gebruikers en opdrachtgevers elkaar versterken. Uiteindelijk moeten goede voorbeelden tot goed volgen leiden en we zien dan ook dat geleidelijk aan dat steeds meer partijen interesse hebben in FinBuddy of willen aanhaken.”

Hoe ziet de toekomst van FinBuddy eruit?

Jeffrey: “We hopen dit jaar en komend jaar in iedere vaste lasten sector twee of drie representatieve partners te vinden, die samen met FinBuddy willen werken aan meer sociale impact (en tevreden betalende klanten). Als het allemaal zo uitkomt, dan denken we dat de flexibele incassodatum over vijf jaar de norm is. Dat zal tot meer tevreden klanten en leveranciers leiden.

Verder willen we insteken op innovatieve oplossingen gericht op de combinatie van betalen en sociale impact. We zijn op dit moment bezig met een partner om het aantal mensen dat nu nog handmatig hun facturen betalen terug te brengen en de betaling naar automatische incasso om te zetten. Dit betreft vaak mensen die slecht betalen en daardoor in de problemen komen. Als we zo’n omzetting kunnen koppelen aan FinBuddy, dan levert dat grote voordelen op voor alle partijen.  Ook willen ons meer gaan inzetten op het gebied van preventie en financiële gezondheid. We willen niet alleen dat mensen financieel gezond worden, maar ook dat ze financieel gezond blijven. Daar hopen wij ons steentje aan bij te dragen.”

FinBuddy is partner van Credit Expo 2023, dat op dinsdag 7 november in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. Wilt u meer weten over FinBuddy en persoonlijk kennismaken, bezoek dan standnummer 37. Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo 2022 (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).

Bron: Credit Expo