Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)Incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Jongerius Huurdesk. Voor dit artikel hebben we Jongerius Huurdesk vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren?

Jongerius: “Allereerst is het een vereiste om goed contact te hebben met je klant, de corporatie. Jongerius is geen laid-back kantoor dat afwacht totdat dossiers worden overgedragen. Samen met de klant bespreken we hoe processen beter kunnen worden ingericht. Dat kan bijvoorbeeld organisatorisch zijn. Voor een efficiënter incassoproces kan een organisatie vaak beter anders worden ingericht. Hierin adviseren wij proactief en adviseren directies hierover. Verder moet de dienstverlening van Jongerius hierop aansluiten. Het feit dat wij een flexibel ingerichte organisatie zijn maakt dat wij direct op de gewenste dienstverlening kunnen inspringen, zoals tijdelijke detachering van ervaren incassomedewerkers tot complete outsourcing van het debiteurenproces of onderdelen daarvan.”

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren?

Jongerius: “Een goed voorbeeld van onze werkwijze is onze samenwerking met een grote corporatie in het midden van het land. Vanaf 2015 zijn wij met hen zeer intensief in gesprek over verbeteringen in hun huurincassoproces en meten wij de resultaten hiervan. Ook de sociaal beheerders worden actief bij dit proces betrokken. De gemiddeld uitstaande huurschuld is vanaf die periode gedaald van 3,2% naar 0,9%. Ook het aantal ontruimingen en het aantal overgedragen zaken is met meer dan 50% gedaald. Wij spreken hiervoor gezamenlijk doelstellingen af. Voorts ontzorgen wij deze corporatie op een aantal gebieden. Voorbeelden hiervan zijn het sturen van WIK-brieven, een gedegen aanpak voor de “slepers” en een effectief schuldbewakingsprogramma voor vertrokken huurders. Natuurlijk zijn deze goede cijfers niet alleen onze verdienste, maar door het intensief samenwerken kunnen we continu schakelen en adviseren wij hen over de dienstverlening om deze nog verder aan te scherpen.”

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

Jongerius: “Een van onze kernactiviteiten is vroegsignalering. Doordat wij actief contact zoeken met de huurder via alle mogelijke media, ook persoonlijk, kunnen wij door de juiste vragen te stellen en nader bronnenonderzoek inzicht krijgen in iemands persoonlijk situatie. Daardoor kunnen wij ook beginnende en structurele betalingsproblemen en schuldenproblematiek signaleren. Afhankelijk van iemands situatie verwijzen wij actief door naar het juiste loket die de huurder verder kan helpen. Daarnaast is er ook  intensief contact met de sociaal beheerders. Wij nodigen deze ketenpartners ook uit bij ons uit op kantoor voor een nadere kennismaking, deelname aan workshops of voor het bespreken van een dossier.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

Jongerius: “Er komt steeds meer technologische innovatie in onze branche. Zo is ons callcenter verder geautomatiseerd en worden rapportages hieruit automatisch opgemaakt. Verder werken wij op dit moment de mogelijkheden uit inzake het voorspellen van betalingsgedrag aan de hand van kenmerken van huurders. Zo kan er op voorhand een bepaalde segmentatie plaatsvinden. Uiteraard moet het gezonde verstand hierbij de hoofdrol spelen. Wij zien dus een trend in verdergaande automatisering en technologische innovatie die ervoor moeten zorgen dat onze diensten betaalbaar blijven, zowel voor de opdrachtgever als voor de huurder én dat nog eerder en beter gesignaleerd wordt als er sprake is van betalingsproblemen. Wij vinden het dus uitermate belangrijk om onze manier van incasseren, het sociaal verantwoord en persoonlijk incasseren, verder door te ontwikkelen. Binnenkort verwachten wij overigens het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren toegekend te krijgen.”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

Jongerius: “Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer en alle ketenpartners, zoals hierboven ook aangegeven, goed contact hebben en houden met elkaar. Dit congres is hier een uitstekende gelegenheid voor. Dus reik elkaar de hand en ga samen in gesprek over hoe het huurincassoproces, ook aan de hand van nieuwe ideeën en ontwikkelingen, nog beter kan worden ingericht. Met elkaar de interactie aangaan en samenwerken loont!”

Jongerius Huurdesk is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres / Jongerius Huurdesk