Op donderdag 9 mei 2019 vindt het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector plaats in het Spant! te Bussum. Het jaarcongres is een voortzetting van het Huurincasso Congres en richt zich op optimalisatie van het credit management voor de sectoren wonen, energie, zorg, water, gemeenten en landelijke overheid. Het congres staat in het teken van het thema klantbehoud en financieel resultaat met als doel escalatie van betalingsachterstanden te voorkomen en de klant te behouden. Het Jaarcongres wordt mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Postex. Voor dit artikel hebben we Jos Kuipers, senior accountmanager bij Postex,  vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening en hoe dit voor hun opdrachtgevers bijdraagt aan klantbehoud en de financiële resultaten.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het creditmanagement van organisaties binnen de publieke sector te verbeteren?

Jos: “Wij ontzorgen zowel woningbouwcorporaties als gemeenten in het communicatieproces naar zowel huurders, burgers als bedrijven. Daarbij gaat het vaak om transactie gerelateerde output zoals bijvoorbeeld facturen of aanmaningen. We genereren en versturen alle uitgaande documenten (fysiek en digitaal) in de huisstijl van de verzender. Postex faciliteert ook de mogelijkheid om berichten af te leveren in de Berichtenbox van MijnOverheid. Daarnaast voegen wij aan diverse communicatiekanalen betaalmogelijkheden toe voor de ontvanger zoals iDEAL. Tevens meten we het lees- en betaalgedrag van de ontvanger en kan de verzender snel schakelen (bijvoorbeeld SMS-preminders en reminders sturen). Met ons cloudplatform zorgen wij dus voor digitalisering van het incassoproces en faciliteren we betaalgemak voor de debiteur”.

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om klanten te behouden?

Jos: “Een mooi voorbeeld van een organisatie die al langere tijd werkt met Postex is Woonwenz uit Venlo. Deze woningcorporatie helpen wij al jaren met het verwerken en verzenden van de fysieke- en digitale documenten. Men hoeft zelf geen fysieke postafhandeling meer te verrichten en de klant kan zelf kiezen of hij de post fysiek of digitaal wenst te ontvangen. Waar Woonwenz in het verleden enkele FTE hieraan moest besteden, gaat dat nu bij wijze van spreken met ‘een druk op de knop’. In samenwerking met Postex heeft Woonwenz ook de overstap gemaakt van acceptgiro naar iDEAL-betaalverzoeken, zowel per post als digitaal. Binnenkort zal Woonwenz gebruik gaan maken van een nieuwe release van hun ERP-systeem Dynamics Empire (cegeka-dsa). Door de integratie van Postex & Dynamics Empire zal vanaf deze release alle correspondentie met de klant geautomatiseerd verzonden worden en in het digitale dossier geplaatst worden. De klant kan dan al zijn correspondentie terugvinden in het klantportaal.”

Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector staat in het teken van het thema klantbehoud en financieel resultaat met als doel om escalatie van betalingsachterstanden te voorkomen. Wat is jullie visie op dit thema?

Jos: “Wij zijn een open platform dat verschillende processen kan verbinden en de data vanuit diverse ERP pakketten kan interpreteren. Dit zorgt ervoor dat we een volledig klantprofiel kunnen opbouwen en dat we in verschillende scenario’s de benodigde actie kunnen ondernemen. Om een voorbeeld te geven: doordat we kunnen zien dat iemand niet heeft betaald kan de verzender eerder in contact komen met de debiteur, waardoor een passende betaalregeling getroffen zou kunnen worden.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot credit management in het algemeen en de publieke sector in het bijzonder?

Jos: “Woningbouwcorporaties en overheidsorganisaties willen graag snel en efficiënt communiceren met hun debiteuren. Het voorkomen van achterstanden en het kunnen treffen van betalingsregelingen biedt zowel financieel als sociaal veel voordelen. Daarnaast zijn corporaties en gemeenten bezig met de digitale transformatie en kanaalsturing. Actueel inzicht in de beschikbare communicatievoorkeuren is daarbij van cruciaal belang. Het Postex cloudplatform ondersteunt organisaties bij de uitvoering van hun communicatiestrategie en faciliteert diverse communicatiekanalen. Eenvoudige en doeltreffende communicatie is in 2019 een belangrijk speerpunt voor veel corporaties en gemeenten en Postex levert hiervoor graag haar expertise.”

Welke tip(s) hebben jullie voor de bezoekers van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector?

Jos: “Laat je op het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector goed informeren over de oplossingen van Postex. We kunnen klantervaringen delen van organisaties die het Postex platform al in gebruik hebben genomen. Kom langs op onze stand, maak kennis met ons team en vraag naar de mogelijkheden. Efficiënt, kostenbesparend en eenvoudig. Dat is klantcommunicatie 2.0 met het Postex cloudplatform!”

Postex is als partner aanwezig op het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector op donderdag 9 mei aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.creditman-public.nl.

Bent u direct of indirect verantwoordelijk voor het creditmanagement in de sectoren wonen, energie, zorg, water, gemeenten of landelijke overheid en bent u niet uitgenodigd, maar zou u wel willen deelnemen? Stuurt u dan een e-mail naar info@nlacademy.nl onder vermelding van “Deelname Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector”. Wij zullen dan beoordelen of u in aanmerking komt voor kosteloze deelname.

Geïnteresseerd in Postex?

Maak een afspraak met Jos Kuipers, senior accountmanager
woningcorporaties. E-mail: j.kuipers@postex.com of mobiel 06-121 123 76.

Jos Kuipers

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Credit Expo / Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector / Postex