Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Langhenkel Sociaal Domein Wonen. Voor dit artikel hebben we Langhenkel Sociaal Dohttps://www.langhenkel.nl/wonen/mein Wonen vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincasso-proces binnen de corporatiesector te verbeteren?

Langhenkel Sociaal Domein Wonen: “Naast opleider, waar woningcorporaties terecht kunnen voor uitstekende cursussen op het gebied van huurrecht en huurincasso, zijn wij detacheerder van tijdelijk personeel binnen het gehele sociale domein. Voor het domein Wonen gaat dit van medewerker huurincasso en kcc, tot een consulent Wonen of een beleidsmedewerker.”

Het Huurincasso-congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking, met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

Langhenkel Sociaal Domein Wonen: “Langhenkel Sociaal Domein staat voor een integrale benadering. Dit houdt in dat in onze visie medewerkers bij alle ketenpartners vanuit hun specialisatie het gehele sociale domein moeten kunnen overzien, om zo inwoners/huurders met een participatiebelemmering op het gebied van wonen, zorg, werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning effectief te kunnen ondersteunen. Langhenkel Sociaal Domein investeert stevig in de kennis- en vaardigheidsverbreding van onze medewerkers, om onze opdrachtgevers te kunnen voorzien van personeel met een duidelijke meerwaarde. Door regie te kunnen nemen waar nodig, door te weten welke instantie welke rol speelt en door brede kennis, kunnen inwoners met problematische schulden sneller op het juiste pad naar een oplossing worden gezet.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

Langhenkel Sociaal Domein Wonen: “De huurincasso zal blijven professionaliseren, waarbij het huurschulden steeds meer in samenhang met andere schulden benaderd zal worden. De bewustwording dat problematische schulden vaak samenhangen met problemen op het gebied van werk en zorg, dwingt het sociale domein om nog intensiever samen te werken. Maar zolang de wetgever van schuldhulpverlening geen verplichte taakstelling maakt voor gemeenten, blijft het ook een beetje aanmodderen wat betreft de financiering van deze samenwerking.”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

Langhenkel Sociaal Domein Wonen: “Bezoek onze stand of onze website: www.langhenkel.nl

Langhenkel Sociaal Domein Wonen: is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres / Langhenkel Sociaal Domein Wonen