Op donderdag 9 mei 2019 vindt het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector plaats in het Spant! te Bussum. Het jaarcongres is een voortzetting en uitbreiding van het Huurincasso Congres en richt zich op optimalisatie van het credit management voor de sectoren wonen, energie, zorg, water, gemeenten en landelijke overheid. Het thema staat dit jaar in het teken van klantbehoud en financieel resultaat met als doel om escalatie van betalingsachterstanden te voorkomen en de klant te behouden. Het Jaarcongres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser. Voor dit artikel hebben we Sylvia Visser, directeur en gerechtsdeurwaarder bij het gelijknamige Gerechtsdeurwaarderskantoor vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening en hoe dit voor hun opdrachtgevers bijdraagt aan klantbehoud en de financiële resultaten.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het creditmanagement van organisaties binnen de publieke sector te verbeteren? 

Sylvia: “Over deze vraag zou ik uren kunnen doorpraten, maar ik zal proberen het kort te houden. Wij bieden een volledige oplossing voor het credit management aan: debiteurenbeheer, juridisch advies, incassodiensten, procederen en executeren. Daarnaast bieden we ook bewindvoering aan, wat overigens een zelfstandige tak is. Het verbeteren van het creditmanagement van organisaties in de publieke sector zit echter veel meer in onze aanpak, een persoonlijke benadering en klantgerichtheid. We moeten meer naar de hele keten kijken om optimaal waarde toe te voegen, met elkaar samenwerken en elkaar versterken in het oplossen van schulden. Minnelijk waar mogelijk en soms met dwang.
Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser kan een totaaloplossing bieden vanaf facturatie, maar liever gaan we met de klant (opdrachtgever) in gesprek vanaf welk punt wij zijn verlengstuk zijn. Hierbij staat de klant centraal en zijn onze processen zo ingericht dat we naadloos aan kunnen sluiten op de klantprocessen.

Daarnaast onthullen wij op dit congres onze nieuwste dienst: de DKV Voorspellende dossierwaarde. We hebben onze specialistische kennis en data samengebracht in een innovatieve Artificial Intelligence (AI) oplossing, die op basis van historische gegevens en actuele gebeurtenissen en acties scenario’s kan voorspellen. Daarmee kunnen wij nu voorspellen welke aanpak tot de beste oplossing leidt. Hiermee kunnen we de klant, maar evengoed de debiteur, optimaal van dienst zijn. We bepalen op basis van onze specialistische kennis en kennis uit de branche de juiste benadering richting de debiteur en lopen op deze manier voorop op het gebied van vroegsignalering. Onze voorspellende dossierwaarde maakt het mogelijk om in een vroegtijdig stadium niet-kunners en niet-willers te onderscheiden en het geeft inzicht of het in bepaalde situaties verstandig is om gerechtelijk te gaan. De tool draagt bij aan een optimale ketendienstverlening en tevens aan klantbehoud door de inzet van passende middelen en de juiste tone of voice. Dit zorgt voor de meest efficiënte en doelmatige aanpak en daarmee voorkomen we onnodige kosten. En het mooie is dat door het vermogen van AI om te leren onze aanpak gaandeweg  alleen nog maar beter wordt en breder kan worden ingezet.”

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om klanten te behouden? 

Sylvia: “Deze vraag behoeft enige nuancering.  In sommige gevallen is er namelijk helemaal geen keuze om wel of niet klant te blijven. Het (ons) uitgangspunt is altijd dat je om klanten te behouden klant- en servicegericht moet zijn. Een fatsoenlijke, menselijke en duidelijke manier van communiceren is daarom vanzelfsprekend bij ons, maar zien wij niet als een vanzelfsprekendheid. Onze cultuur is dat we ons hier bewust van zijn en het er vaak met elkaar over hebben. Met elkaar, de klant én de debiteur. Daarbij vind ik dat wij sterk zijn in het maken van reële verwachtingen, zodat we echt kunnen leveren wat we zeggen, maar ook regelmatig verwachtingen overtreffen. Dit verklaart ook onze investeringen in de AI tool: we doen alleen beloftes als we deze ook echt waar kunnen maken! Daarom is klantbehoud in de hele keten belangrijk. Mensen met schulden zijn niet altijd consumenten, maar kunnen ook ondernemers zijn die door omstandigheden (tijdelijk) niet kunnen betalen. Het komt regelmatig voor dat een ondernemer, nadat hij zijn schuld heeft afgelost, ons vraagt zijn eigen openstaande facturen te incasseren. Na het aflossen van een langlopende betalingsregeling krijgen we regelmatig een berichtje van een debiteur waarin hij ons bedankt voor hoe wij met hem zijn omgegaan en ons begrip bij het oplossen van zijn situatie. Volgens mij ben je dan echt bezig om in de hele keten klanten te behouden. Iets waar wij vol op inzetten.”

Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector staat in het teken van het thema klantbehoud en financieel resultaat met als doel om escalatie van betalingsachterstanden te voorkomen. Wat is jullie visie op dit thema? 

Sylvia: “Escalatie van betalingsachterstanden kan alleen worden voorkomen door een ketenbenadering. Klantbehoud is hiervoor essentieel. Net als dat de gerechtsdeurwaarder essentieel is bij het voorkomen van escalatie van betalingsachterstanden, maar ook een rol moet spelen bij het oplossen van geëscaleerde betalingsachterstanden. Een integrale ketenaanpak in samenwerking met de klant, gerechtsdeurwaarder en debiteur is hiervoor nodig, want uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen. Wanneer we dat goed ten uitvoer brengen is financieel resultaat een logisch gevolg.

Daarom kan Gerechtsdeurwaarder Visser met de nieuwe methode ‘de DKV Voorspellende dossierwaarde’ nog sneller van toegevoegde waarde zijn in de hele keten. We kunnen beter bepalen wat de juiste benadering is richting de debiteur en lopen  voorop in de aanpak op het gebied van vroegsignalering. We kunnen niet-kunners en niet-willers onderscheiden en dat geeft ons inzicht of het in bepaalde situaties verstandig is om gerechtelijk te gaan. Als gerechtsdeurwaarder pakken we hiermee dus onze rol en verantwoordelijkheid om escalatie van betalingsachterstanden te voorkomen waar mogelijk.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot credit management in het algemeen en de publieke sector in het bijzonder? 

Sylvia: “Ik zie diverse ontwikkelingen waar ik heel blij van word! Een van deze ontwikkelingen is de implementatie van het gebruik van data in het credit management. Een andere ontwikkeling is de aandacht voor het voorkomen en oplossen van schulden. Bij deze laatste ontwikkeling mis ik alleen de rol van de gerechtsdeurwaarder. Bij veel initiatieven zijn gemeentes, schuldhulpverlening en schuldeisers betrokken, maar niet de gerechtsdeurwaarder, die bij uitstek geschikt is om zijn kennis en kunde in te zetten bij het voorkomen en oplossen van schulden. Helaas ligt de rol van de gerechtsdeurwaarder nu vaak nog traditioneel achteraan in het traject. Een inspirerend artikel dat ik daarom iedereen wil aanraden om te lezen is het artikel ‘Herwaardering van de deurwaarder als publieke ondernemer’ van professor Nick Huls dat is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad Aflevering 5 2018 waarin hij beschrijft dat de tijd rijp is om de rol van de deurwaarder in het rechtsbestel te herwaarderen. Ik ben in ieder geval vast begonnen.”

Welke tip(s) hebben jullie voor de bezoekers van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector?

Sylvia: “Kom vooral langs, we vertellen je graag meer over onze visie, maar zijn vooral benieuwd naar jou en denken graag mee met jouw uitdagingen! Je kunt tijdens het congres ook kans maken om de DKV Voorspellende dossierwaarde gratis te proberen!”

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser is als partner aanwezig op het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector op donderdag 9 mei aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.creditman-public.nl

Bron: Credit Expo / Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector / Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser