Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)Incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder NeurOp. Voor dit artikel hebben we NeurOp  vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren?

NeurOp: “NeurOp levert neurale oplossingen (kunstmatige intelligentie modellen) aan bedrijven die zelf niet over deze expertise beschikken, maar er wel hun voordeel mee kunnen doen. Voor credit management kennen we diverse   toepassingen voor procesoptimalisatie, zoals vroegsignalering van probleemschulden.

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren?

NeurOp: “Ja en nee. Voor een grote hypotheekportefeuille hebben we een maatwerk oplossing gemaakt, die bij late betaling nauwkeurig voorspelt of de achterstand op zal lopen tot meer dan 6 maanden of niet. Onze klant kan hierdoor de beschikbare capaciteit effectiever op diverse groepen  laatbetalers inzetten en zo proactief en vroegtijdig bijdragen  om escalatie van betalingsproblemen te voorkomen. Anderzijds is het mogelijk om in gevallen waarvan je weet dat de kans op snelle betaling groot isflexibeler te zijn als het gaat om bijvoorbeeld een betalingsregeling. Gegeven de overeenkomsten tussen hypotheek en huur, zijn wij ervan overtuigd dat we vergelijkbare resultaten kunnen realiseren voor woningcorporaties.

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

NeurOp: “In één woord: Vroegsignalering. Wanneer betalingsproblemen (te) groot zijn geworden, is het eigenlijk al te laat. De huurder is dan nauwelijks (meer) aanspreekbaar en  betalingsproblemen zijn alleen nog met tijdrovende inspanningen en kostbare inzet van schaarse middelen op te lossen . Als het gesprek met de huurder wordt aangegaan zodra de eerste betalingsproblemen zich openbaren, zijn er nog volop mogelijkheden om te voorkomen dat de problemen escaleren.  We vinden het mooi om op dit gebied innovatieve oplossingen te kunnen introduceren.

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

NeurOp: “De inzet van kunstmatige intelligentie in het huurincasso proces maakt maatwerk op grote schaal mogelijk en daarmee ook  klantgericht incasseren. Het incassoproces wordt daardoor effectiever en efficiënter, terwijl de debiteur/huurder een meer persoonlijke benadering ervaart.

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

NeurOp: “Verdiep je in de mogelijkheden en onmogelijkheden van kunstmatige intelligentie ter verbetering van het huurincassoproces. Met deze techniek kun je efficiënter werken en tegelijkertijd klantgerichter omgaan met kwetsbare huurders.

NeurOp is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres / NeurOp