Op 17 april aanstaande vindt het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)Incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Postex. Voor dit artikel hebben we Postex  vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren?

Postex: “Wij ontzorgen de woningbouwcorporatie in het gehele huurincassoproces. We genereren en versturen alle uitgaande documenten (fysiek en digitaal) in de huisstijl van de corporatie. Daarnaast voegen wij aan diverse communicatiekanalen betaalmogelijkheden toe voor de huurder zoals iDEAL. Tevens meten we het lees- en betaalgedrag van de huurder en kan de corporatie snel schakelen (bijvoorbeeld SMS-preminders en reminders sturen). Met ons cloudplatform zorgen wij dus voor digitalisering van het incassoproces en faciliteren we betaalgemak voor de huurder.”

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren?

Postex: “Recent heeft Postex samen met WoonGoed 2-Duizend een presentatie verzorgd op het Huurincasso Platform. WoonGoed 2-Duizend kampte met huurachterstanden en de standaard aanmaningen en incassoroutes leverden weinig rendement. Door middel van het inzetten van alle mogelijkheden van het Postex platform heeft  WoonGoed 2-Duizend de huurachterstand weten te minimaliseren. De betaalsnelheid is verhoogd, het aantal slepers is afgenomen en er is meer tijd voor persoonlijk contact om probleemgevallen sneller op te lossen.”

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

Postex: “Wij zijn een open platform dat verschillende processen kan verbinden en de data vanuit diverse ERP pakketten kan interpreteren. Dit zorgt ervoor dat we een volledig klantprofiel kunnen opbouwen en dat we in verschillende scenario’s de benodigde actie kunnen ondernemen. Om een voorbeeld te geven: doordat we kunnen zien dat iemand niet heeft betaald kan de corporatie eerder in contact komen met de huurder, waardoor een passende betaalregeling getroffen zou kunnen worden.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

Postex: “Woningbouwcorporaties willen graag snel en efficiënt communiceren met hun huurders. Het voorkomen van huurachterstanden en het kunnen treffen van betalingsregelingen biedt zowel financieel als sociaal veel voordelen. Daarnaast zijn corporaties bezig met de digitale transformatie en kanaalsturing. Actueel inzicht in de communicatievoorkeuren van huurders is daarbij van cruciaal belang. Het Postex cloudplatform ondersteunt corporaties bij de uitvoering van hun communicatiestrategie en faciliteert diverse communicatiekanalen. Eenvoudige en doeltreffende huurdercommunicatie is in 2018 een belangrijk speerpunt voor veel corporaties en Postex levert hiervoor graag haar expertise.”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

Postex: “Laat je op het Huurincasso Congres goed informeren over de oplossingen van Postex. We kunnen klantervaringen van collega corporaties, die het Postex platform al in gebruik hebben, meegeven. Kom langs op onze stand, maak kennis met onze nieuwe accountmanager Jos Kuipers en vraag naar de mogelijkheden. Efficiënt, kostenbesparend en eenvoudig. Dat is klantcommunicatie 2.0 met het Postex cloudplatform!”

Geïnteresseerd in Postex?

Maak een afspraak met Jos Kuipers, senior accountmanager
woningcorporaties. E-mail: j.kuipers@postex.com of mobiel 06-121 123 76.

Jos Kuipers

 

 

 

 

 

 

 

Postex is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres