De afgelopen jaren is elektronisch factureren en betalen behoorlijk toegenomen en verdwijnt papier steeds meer naar de achtergrond.

AcceptEmail volgt de marktontwikkelingen al jaren op de voet, waarbij gebruiksgemak en veiligheid kernbegrippen zijn. In dit interview spreek ik met Robert der Kinderen, commercieel directeur bij AcceptEmail, over marktontwikkelingen op het gebied van digitaal rekeningen ontvangen en betalen.

Kun je inzicht geven in hoe rekeningen momenteel worden gepresenteerd en betaald in Nederland?

Robert: “Laat ik ons huidige klantenbestand van ongeveer 700 billers als uitgangspunt nemen, wat een representatief beeld schetst van het huidige landschap. Er worden grofweg vier betaalmethoden aangeboden. Veruit het meest populair is automatische incasso. Vervolgens heb je nog steeds een behoorlijk omvangrijke stroom acceptgiro’s van ongeveer 200 miljoen per jaar. Ten derde heb je de digitale acceptgiro, met AcceptEmail als de standaard. Als laatste is er nu nog FiNBOX.”

Welke ontwikkelingen kunnen we de komende jaren in Nederland verwachten?

Robert: “ING heeft aangekondigd dat zij eind 2015 definitief de stekker uit FiNBOX zal trekken. Verder verdwijnt binnen twee en een half jaar de acceptgiro definitief van het toneel. Dit vloeit voort uit SEPA, want de acceptgiro is immers een lokaal (Nederlands) betaalproduct. Met het verdwijnen van de acceptgiro, zal overigens papier als kanaal niet verdwijnen. Wat overblijft zijn automatische incasso’s, digitale acceptgiro’s en handmatige overboekingen. Als ik inzoom op SEPA en de automatische incasso, dan vult met name elektronisch machtigen een gat in de markt in een tijdperk waarin papieren machtigingen niet lang meer houdbaar zullen zijn. De banken hebben dit een tijdje voor zich uitgeschoven, maar onder druk van onder andere SEPA zullen ze nu toch met iets gaan komen. ING heeft nu als eerste bank een e-mandaat product in de markt gezet en de andere banken zullen de komende maanden volgen. Het verkrijgen van elektronische machtigingen voor automatische incasso zal daarmee steeds nadrukkelijker onder de aandacht gebracht worden van consumenten en bedrijven. AcceptEmail stelt incassanten nu al in staat om SEPA compliant elektronische mandaten te verkrijgen. Veilig, klantvriendelijk en snel.”

AcceptEmail was de markt ver vooruit met een e-mandaat oplossing. Hoe hebben bedrijven hierop gereageerd?

Robert: “De markt heeft hier positief op gereageerd. Inmiddels maken ongeveer twintig billers gebruik van AcceptEmail Mandates. Binnenkort zal ook een (grote) zorgverzekeraar live gaan met onze e-mandaat oplossing, mede omdat men de oplossing van de bank niet zag zitten. We worden inmiddels door de markt duidelijk als de standaard op dit gebied (h)erkend, niet alleen door het bedrijfsleven maar ook door de (semi-) overheid, zoals het UWV en gemeente Den Haag.”

Waarin onderscheidt de e-mandaat oplossing van AcceptEmail zich van de concurrentie?

Robert: “Er zijn een aantal kenmerkende punten waarop we ons onderscheiden. Allereerst is er de klantervaring (customer journey). Incassanten vinden het prettig dat (nieuwe) klanten rechtstreeks een incassomachtiging kunnen afgeven in plaats van via de bankomgeving van de klant. Het afgeven van een machtiging aan de dienstverlener of leverancier voelt voor de consument als een natuurlijker proces, wat uiteraard de klantervaring ten goede komt. Normaal gesproken moet de consument voor de validatie van een machtiging  eerst een iDealbetaling van bijvoorbeeld een 1 of nul cent doen, maar bij ons kan het een eerste termijn van een verzekering of afbetaling zijn.  Voor incassanten is dat een erg prettige methode van werken, omdat ze op die manier zowel een eerste betaling als een gevalideerde machtiging binnenkrijgen. Daarnaast kunnen AcceptEmail mandaatverzoeken ook tijdens een telefoongesprek uitgestuurd worden. Zo kan elk contactmoment met een acceptgiroklant gebruikt worden om deze om te zetten naar automatische incasso.”

Hoe wordt in deze tijd van digitalisering, maar ook phishing en spoofing, de veiligheid gewaarborgd?

Robert: “Veiligheid is extreem belangrijk en wordt door ons op meerdere niveaus benaderd. Allereerst praten wij veel met onze klanten over de communicatie met betrekking tot AcceptEmail vanuit de biller. We vermelden aan ontvangers van AcceptEmails vanaf het begin van ons bestaan al dat een AcceptEmail alleen linkt naar https://transaction.acceptemail.com We hebben een website voor consumenten, we maken FAQ’s en filmpjes voor verzenders,  om op hun site te plaatsen en we hebben support voor ontvangers. Een ander belangrijk veiligheidsaspect is dat je nergens hoeft in te loggen om een AcceptEmail te kunnen ontvangen en te betalen. Tevens hoef je geen bestanden te downloaden of programma’s te installeren, wat de kans op virussen en dergelijke tot nagenoeg nul reduceert. AcceptEmail zal de consument ook nooit om vertrouwelijke informatie vragen. Door middel van het dynamische (status)strookje kan een ontvanger een AcceptEmail herkennen. De technologie hierachter is behoorlijk complex en de URL is met zware encryptie beveiligd, zodat het niet eenvoudig is om dit na te maken. Verder is het belangrijk om te weten dat AcceptEmail niets met geld zelf doet, maar enkel de betalingstransactie faciliteert. Omdat alles via iDeal verloopt, moet een biller wel over een zogenaamde merchant id beschikken. Billers krijgen deze merchant id alleen van hun bank nadat zij een uitgebreide screening succesvol hebben doorlopen. Als laatste wil ik nog benadrukken dat de verzending van AcceptEmails altijd via onze eigen mailinfrastructuur verloopt en niet via derde partijen. Met al deze maatregelen is de veiligheid van AcceptEmail stevig gewaarborgd.”

Kun je een voorbeeld geven hoe jullie manier van machtigen voor zowel de biller als de consument voordelen oplevert?

Robert: “Waar wij iedere weer naar voren komen is bij de contactcenters. Er zijn nu ongeveer 8000 contactcentermedewerkers die met AcceptEmail werken. Zij zijn in staat om op basis van een telefoongesprek een AcceptEmail machtigingsverzoek naar de klant te versturen. Op die manier kan ieder klantcontact gebruikt worden om op een voor beide partijen makkelijke en klantgerichte wijze een machtiging voor automatische incasso te verkrijgen. Via de banken zou deze effectieve manier van werken onmogelijk zijn.”

Op de website van Currence staat vermeld dat jullie geaccrediteerd Mandaat Service Provider zijn. Wat betekent dat precies?

Robert: “Dit betekent dat onze oplossing aan strenge technische en wettelijke eisen voldoet om e-mandaat machtigingen te mogen uitsturen. “

Waarom is standaardisatie belangrijk?

Robert: “Standaardisatie is zowel voor de consument als de biller van groot belang. Je moet niet willen dat je een wildgroei krijgt van allerlei houtje-touwtje oplossingen. Uiteindelijk gaat het om gebruiksgemak en veiligheid. Een uniforme standaard biedt  de ontvanger de zekerheid om eenvoudig te kunnen controleren of een ontvangen digitale acceptgiro correct is en je dus een rekening veilig en snel kunt betalen.”

Wat betekent het verdwijnen van FiNBOX voor AcceptEmail?

Robert:”Wij zien het als een goede opportuniteit om onze positie als de standaard op het gebied van elektronisch betalen verder te versterken. Wat gunstig is in deze situatie, is dat de huidige 400.000 tot 500.000 FiNBOX klanten ontvankelijk zijn voor digitaal betalen en er vaak ook e-mailadressen beschikbaar zijn. FiNBOX klanten kunnen dus door hun bestaande leverancier of dienstverlener per e-mail benaderd worden met de aankondiging dat FiNBOX verdwijnt en dat ze kunnen kiezen of ze willen overstappen op automatische incasso of dat ze een betaalverzoek via de inbox (AcceptEmail) willen ontvangen. “

Wat mogen we de tweede helft van dit jaar van AcceptEmail verwachten?

Robert: “Wij zullen steeds vaker in beeld komen bij trajecten van acceptgirovervanging. Verder zullen we qua marketing blijven werken aan herkenning en acceptatie door de consument als zijnde de standaard op het gebied van de digitale acceptgiro. Ook zullen we de komende tijd meer aandacht besteden aan onze e-mandaatfunctionaliteit. Internationaal timmeren we ook aardig aan de weg. Momenteel zijn we actief in België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en sinds kort maken we ook stappen richting Duitsland. Binnen deze markten zien we grote verschillen in focus, want ieder land heeft toch zijn eigen voorkeuren als het gaat om (elektronisch) betalen. In Amerika bijvoorbeeld zie je dat men naast gemak en veiligheid, de mogelijkheid tot cross-sell en upsell interessant vindt. Het commercieel inzetten van AcceptEmail willen we in Nederland ook meer onder de aandacht gaan brengen.”

Bron: www.creditexpo.nl