Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Schulden.nl. Voor dit artikel hebben we Schulden.nl vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren? 

Schulden.nl: “Schulden.nl organiseert vroegsignalering van schulden via schuldeisers en biedt passende hulp aan de schuldenaar. Schulden.nl is opgericht door schuldhulpverleningsorganisaties PLANgroep en Zuidweg & Partners. Met dit initiatief bieden beide organisaties klanten met een betalingsachterstand snel en gratis hulp. De dienstverlening wordt betaald door aangesloten organisaties zoals verzekeraars, woningcorporaties en energiebedrijven. Ook incassobedrijven en deurwaarders kunnen gebruik maken van onze dienstverlening. Zij verwijzen klanten met een betalingsachterstand meteen door naar Schulden.nl voor hulp. Door snel in te grijpen is een achterstand vaak nog gemakkelijk op te lossen en worden problematische schulden voorkomen. De medewerkers zijn gespecialiseerd in budgetcoaching en schuldhulpverlening.”

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren? 

Schulden.nl: “De oprichters van Schulden.nl bieden al jaren schuldhulpverlening aan burgers met problematische schulden. Door deze ervaring en hulp eerder in te zetten in het huurincassoproces wordt een win-win gecreëerd voor alle betrokken partijen. Ervaringen in verschillende vroegsignaleringsprojecten binnen gemeenten leert dat 70% van de huurders wordt bereikt en een oplossing aangeboden krijgt. Ongeveer 70-80% van deze huurders heeft (nog) geen problematische schulden. Dit betekent dat er sneller tot een oplossing kan worden gekomen en er minder hoeft te worden afgeschreven.”

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema? 

Schulden.nl: “Meer dan een miljoen mensen heeft financiële problemen. Mensen met problematische schulden komen veel te laat bij de schuldhulpverlenende instanties terecht. Vanaf de constatering van de eerste betalingsachterstand duurt dat meestal enkele jaren. In deze periode wordt de schade voor alle betrokken partijen alleen maar groter. Schulden.nl doorbreekt dit proces. Door onze jarenlange ervaring in de schuldhulpverlening zijn wij ervan overtuigd dat vroegtijdig ingrijpen en snelle en adequate doorverwijzing naar de ketenpartners veel leed kan voorkomen. Wij hebben gezien dat er nog veel winst te behalen valt op het gebied van ketensamenwerking, met name op het gebied van vroegsignalering. Dit was de reden om met dit initiatief (Schulden.nl) te komen. Schuldeisers zijn erg enthousiast over deze nieuwe aanpak. Het lijkt alsof de tijd er rijp voor is om financiële problemen samen snel aan te pakken.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso? 

Schulden.nl: “Wij zien dat steeds meer partijen maatschappelijk verantwoord incasseren; incasseren met een menselijke maat. Vroegtijdig ingrijpen bij huurders met huurachterstanden voorkomt dat de achterstanden onnodig oplopen en de klant niet meer in staat is terug te betalen en zorgt ervoor dat er geen onnodige ontruimingen hoeven plaats te vinden. Snel ingrijpen betekent gemakkelijker terugbetalen door de huurder en voorkomt dat je de grip op de klant verliest. Een aanpak gericht op vroegsignalering en preventie, waarbij maatschappelijke kosten worden voorkomen. Vroegsignalering loont!”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres? 

Schulden.nl: “Ga in gesprek met je huurders zodra er een betalingsachterstand is en besef dat er veel te winnen is als huurders snel worden gesignaleerd en doorverwezen naar Schulden.nl.”

Schulden.nl is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dinsdag 17 april  aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl.

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres / Schulden.nl