Intrum Justitia heeft een partnership gesloten met e-Court, de eerste Nederlandse internetrechtbank, om onnodig lange en dure gerechtelijke procedures voor haar opdrachtgevers terug te dringen.

De financiële dienstverlener innoveert momenteel haar processen om haar klanten maximaal te kunnen ondersteunen in het optimaliseren van hun cash flow. Intrum Justitia schakelt e-Court in wanneer een zaak flink in de papieren dreigt te lopen, maar biedt het initiatief ook aan klanten die uit vrees voor een slopend en prijzig proces willen afzien van een gerechtelijke procedure.

E-Court kent een standaardprocedure van acht weken, resulterend in een vonnis met dezelfde rechtskracht als een vonnis van de kantonrechter of rechtbank. Van zaken die worden aangemeld is meteen duidelijk op welke datum een zitting plaatsvindt en wanneer het vonnis volgt. Kortom: het procesverloop is voorspelbaar en transparant. Intrum
Justitia’s partner e-Court heeft met behulp van moderne technologie de doorlooptijd van een procesgang aanzienlijk verkort.

Procederen sneller en goedkoper

“De traditionele rechter heeft gemiddeld 62 weken nodig voor de afronding van een proces, door het partnership met e-Court kunnen we dat bijna acht keer sneller doen”, weet Edwin Prevoo (Algemeen Directeur Intrum Justitia). “Op deze manier wordt procederen een stuk sneller en goedkoper. En belangrijk is ook dat betrokkenen meteen weten wat het hen gaat kosten, en dus vooraf weloverwogen kunnen besluiten om wel of geen gerechtelijke stappen te zetten. Eén tot drie jaar procederen over een onbetaalde factuur, zoals nu nog veel te vaak voorkomt, behoort hierdoor tot het verleden.”

Omdat de druk op de cashpositie van bedrijven onder de huidige economische omstandigheden alleen maar toeneemt, verwacht Intrum Justitia dat het aantal zaken met een korte doorlooptijd dat aanhangig wordt gemaakt alleen maar verder zal toenemen. Prevoo: “Het aantal rekeningen dat niet of te laat wordt betaald stijgt onrustbarend als gevolg van de verslechterende economie, een afnemende betaalmoraal en tekort-schietende wetgeving van de overheid. Deze trend zal als gevolg van de economische recessie en het foutief ingrijpen van de overheid alleen maar aanhouden.” Met het partnership tussen Intrum Justitia en e-Court proberen we bedrijven te helpen de druk op de cashpositie te laten afnemen door de procesgang te verkorten en de kosten te verlagen.

Rechtsgeldigheid internetrechtspraak

Internetrechtspraak is een aanvulling op de ‘traditionele’ rechtspraak. De vonnissen zijn rechtsgeldig, en dat geldt ook voor de rechtsgang. E-Court beperkt zich tot civiele conflicten (waaronder incassozaken). De rechters hebben minimaal zeven jaar werkervaring en zijn gespecialiseerd in civiel recht.

 

Bron: Intrum Justitia