Strategy Partners Nederland heeft een nieuw marktonderzoek afgerond over de marktontwikkelingen en de marktposities met betrekking tot elektronische Invoice Processing en Purchase to Pay softwareoplossingen.
Opvallende uitkomst is, dat de centrale overheid niet tot nauwelijks gebruikt maakt van één van de door de leveranciers geleverde oplossingen. Dit in tegenstelling tot de decentrale overheidsector, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Het door Strategy Partners uitgevoerde onderzoek Invoice Processing en Purchase to Pay softwareoplossingen geeft een overzicht van de marktontwikkeling, de groei in 2008 en het totaal aantal installaties van IP en P2P software oplossingen van elf leveranciers op de Nederlandse markt. Marktanalyse is verricht met betrekking tot leveranciersposities in de verschillende marktsegmenten, koppeling met ERP en financiële systemen en documentvolumes per implementatie per jaar.

Ook vandaag de dag is er nog erg veel geld te verdienen en/of te besparen met elektronische factuurverwerking”, stelt Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. “Dit geldt zowel voor de gebruikers van de oplossingen als de leveranciers die deze oplossingen in Nederland leveren.

De geanalyseerde oplossingen zijn nu zo functioneel volwaardig en als “out of the box” oplossing beschikbaar dat het ook al bij kleine documentvolumes aantrekkelijk is dit soort toepassingen aan te schaffen. In 2008 realiseerde de geanalyseerde leveranciers gezamenlijk een omzet groei van ruim twintig procent. 

Volgens Kaashoek zal de door de overheid, nu eindelijk, geïnitieerde elektronische factuuruitwisseling een en ander nog efficiënter maken. “De toename met ongeveer veertig procent van het aantal implementaties in 2008 geeft duidelijk aan dat op dit moment Nederlandse bedrijven nog steeds de eigen voordelen pakken met gerichte in huis oplossingen.”

“Frappant is dat SaaS-oplossingen alleen bij òf zeer omvangrijke volumes òf juist bij zeer kleine volumes worden toegepast. Opvallend is tevens dat de centrale overheid niet tot nauwelijks gebruikt maakt van één van de door de leveranciers geleverde oplossingen.
Dit in tegenstelling tot de decentrale overheidsector, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven”, aldus Kaashoek.

De leveranciers die aan het onderzoek hebben deelgenomen zijn: 20/20 Vision, Basware, BCT Guiding Documents, Centric, DDInformatica, I Creative, ISProjects, K+V van Alphen, Ricoh, Scan Sys en Simac Datacollect.

Deze leveranciers hebben eind 2008 in totaal ruim 825 implementaties in Nederland. Het aantal nieuwe implementaties in 2008 betekende een toename van 45 procent ten opzichte van het totaal tot en met 2007.

Bron: Platform Elektronisch Factureren