Op 17 juni 2016 schreef ik een blog over de adempauze voor personen met schulden. De overheid wil mensen met schulden een mogelijkheid geven tot een half jaar adempauze. Deze adempauze (ook wel de afkoelingsperiode genoemd), is geregeld via het besluit ‘Breed moratorium’ en is bedoeld ter stabilisering van de financiële situatie van mensen met schulden. Dit besluit treedt op 1 april 2017 in werking.

Adempauze in de praktijk

In mijn vorige blog over de afkoelingsperiode gaf ik aan dat de impact op de B2B-markt naar verwachting beperkt zou zijn. In de praktijk zal de adempauze vooral betrekking hebben op persoonlijke schulden. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan het breed moratorium ook van toepassing zijn op zakelijke schulden. Voor de B2B-markt is het meest waarschijnlijke scenario dat een afkoelingsperiode wordt aangevraagd voor een voormalig ondernemer.

Afkoelingsperiode voor uw debiteur

Er bestaat dus een mogelijkheid dat een afkoelingsperiode wordt uitgesproken voor een debiteur van uw bedrijf. In dat geval dient de gemeente van de woonplaats van uw debiteur u direct daarover te informeren, voor zover u een bekende schuldeiser van de debiteur bent. Wanneer de schuldeisers geïnformeerd zijn, moeten zij direct gevolg geven aan de ingezette verhaal- en incassopauze. Dit betekent dat maximaal 6 maanden de incassomaatregelen dienen te worden opgeschort. Dit geldt ook voor (het leggen van) beslag, executoriale verkoop en verrekening. Pand- en retentierechten, eigendomsvoorbehouden en andere zekerheidsrechten blijven bestaan, maar kunnen tijdens de afkoelingsperiode niet worden uitgeoefend. Indien u leverancier bent van nutsvoorzieningen, verhuurder bent, hypotheekverstrekker of verzekeraar kunt u uw lopende verplichtingen aan de debiteur (zoals bijvoorbeeld het leveren van gas) daarentegen niet opschorten.

Bekendmaking afkoelingsperiode

De uitspraak van een afkoelingsperiode wordt niet gepubliceerd in het beslag- of insolventieregister, maar enkel bekendgemaakt in de Staatscourant. Om proceskosten te vermijden, doet u er verstandig aan om eerst de Staatscourant erop na te slaan voordat u juridische stappen onderneemt tegen uw debiteur. Overigens is er geen verplichting voor de gemeente om aan de bekende schuldeisers te melden dat een verzoek tot een afkoelingsperiode wordt gedaan. Dit om te voorkomen dat schuldeisers nog snel proberen om openstaande rekeningen te innen. Hierdoor kunt u ook geen bezwaar maken tegen een verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode. U kunt evenmin de rechtbank vragen een afkoelingsperiode uit te spreken voor uw debiteur. Enkel de gemeente kan een verzoek tot een afkoelingsperiode indienen bij de rechtbank.

Budgetbeheer

Gedurende de maximaal zes maanden van de afkoelingsperiode is het de bedoeling dat het inkomen boven de beslagvrije voet via verplicht budgetbeheer voor de schuldeisers wordt gespaard. Aan het einde van de afkoelingsperiode dient het gespaarde bedrag gelijkelijk onder de bekende schuldeisers te worden verdeeld. Het kan echter ook gereserveerd blijven staan om betrokken te worden in een schuldregeling.

Vragen over de afkoelingsperiode

Het college van Burgemeester en Wethouders in de betreffende gemeente is belast met de uitvoering van de afkoelingsperiode. De gemeenteraad moet hier toezicht op houden. Heeft u vragen over het gebruik van de afkoelingsperiode? Of wordt u geconfronteerd met een uitgesproken afkoelingsperiode, neem dan gerust contact met mij op. Ik geef u graag advies over dit onderwerp. Uiteraard geldt dit ook voor andere vragen op het gebied van schuldhulpverlening, zoals bijvoorbeeld een dwangakkoord.

Bron: Bierens blog