Op 23 januari ontving EuroSystems de vernieuwde verklaring voor de ISAE 3402 type-II certificering, van accountantskantoor Conclude.

ISAE 3402 is een belangrijk instrument waarmee aangetoond wordt dat de bij EuroSystems uitbestede processen goed beheerst worden. De verklaring heeft betrekking op de SaaS/ASP dienstverlening van EuroSystems en het technisch beheer van de credit management applicaties Credit Navigator en EuroDossier.

Wat is ISAE 3402?

ISAE 3402 is een internationaal geaccepteerde auditingstandaard. De service organisatie legt door middel van zijn ISAE 3402 rapportage verantwoording af over de uitgevoerde processen. Een ISAE 3402 beheerste werkomgeving is voor een organisatie, die met uitbesteding te maken heeft een absolute ‘must have’. Het ISAE 3402 rapport geeft inzicht in alle processen en de gedetailleerde intern beheersmaatregelen.

Scope van de audit

Doordat steeds meer applicaties aangeboden worden als Cloud Services of via SaaS providers neemt de vraag naar ISAE 3402 en de beheersing van processen toe. Aspecten zoals data beveiliging, fraude preventie en bescherming van persoonsgegevens hebben hierbij de aandacht. Naast beleidsmatige aspecten omtrent risicobeheersing en kwaliteit zijn de ITIL processen (Service Level-, Incident-, Problem- en Change Management) en de infrastructuur van de SaaS/ASP-oplossing geaudit. De audit is gericht op de continue en betrouwbare informatievoorziening en geldt uitsluitend voor EuroSystems-klanten die gebruik maken van de Application Service Provider (ASP) en Software as a Service (SaaS) diensten.

Het belang van ISAE 3402

Voor klanten van EuroSystems is het van belang om te weten dat de uitbestede processen beheerst worden uitgevoerd. ISAE 3402 biedt u zekerheid over outsourcing en IT security. Doordat ISAE 3402 verplicht is voor financiële instellingen en accountants bij jaarrekeningcontroles steeds vaker een ISAE3402 type II rapportage eisen, is ISAE 3402 dé internationale standaard geworden voor outsourcing.

EuroSystems beschikt als een van de weinige credit management organisaties over een ISAE 3402 type-II verklaring. Klanten van EuroSystems kunnen schriftelijk een kopie van het ISAE 3402 rapport aanvragen.

Bron: www.creditexpo.nl