Vandaag presenteert NEVI, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement, samen met de andere leden van de Nederlandse NEN-normcommissie, de Nederlandse versie van de internationale richtlijn ISO 20400 voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). ISO 20400 helpt bedrijven en overheden om hun footprint te verlagen en bij te dragen aan betere lonen en arbeidsomstandigheden in de internationale handels- en productieketens. In totaal kopen Nederlandse bedrijven en overheden jaarlijks voor ruim 600 miljard euro in. Gezien dit grote economische belang levert inkoop door implementatie van de nieuwe richtlijn een enorme bijdrage aan een betere wereld.

De richtlijn wordt erkend door 163 landen die al met ISO werken. Karin van IJsselmuide, kennismanager duurzaamheid bij NEVI, en voorzitter van de NEN-normcommissie ISO 20400, had een sleutelrol in het internationale overleg dat tot deze mondiale standaard heeft geleid. Van IJsselmuide: “Bij een gemiddeld Nederlands bedrijf bestaat 70 procent van de uitgaven uit inkoop. Inkoop heeft dus een cruciale impact en invloed bij het duurzamer maken van bedrijfsprocessen en leveranciersketens. ISO 20400 levert een grote bijdrage aan het realiseren van organisatiedoelen, de doelen die met het Klimaatakkoord en/of de Sustainable Development Goals zijn gesteld. Met ISO 20400 wordt het voor organisaties eenvoudiger om hun ambities en prioriteiten te bepalen, draagvlak voor hun keuzes te creëren bij stakeholders en aan te tonen welke progressie zij boeken”.

Nederlandse inkoopwerkwijze

De richtlijn is tot stand gekomen na jarenlang internationaal overleg met 38 landen en tientallen internationale organisaties zoals de VN, OESO, Europese Commissie ed. Als koploper op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld in dit proces. Naast NEVI, en onder begeleiding van NEN waren meer dan twintig publieke en private organisaties uit Nederland betrokken bij de totstandkoming van de richtlijn. Samen wisten zij voor elkaar te krijgen dat de Nederlandse inkoopwerkwijze is verankerd in de uiteindelijke richtlijn. Deze werkwijze staat bekend als het ‘NEVI Dutch Wheel’.

ISO 20400 is niet alleen opgesteld voor inkopers, maar is bedoeld voor de hele organisatie, waaronder het management, MVO- en milieuexperts en R&D. De richtlijn is geschikt voor zowel profit als non-profit organisaties, van multinational tot MKB. Daarnaast geeft de richtlijn input voor het maatschappelijk verslag en de niet-financiële paragraaf van het jaarverslag. De nieuwe richtlijn is afgestemd op internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000), kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en milieumanagement (ISO 14001).

Een aantal internationale organisaties, waaronder Tokyo 2020 Olympic Games, heeft de werkwijze van de richtlijn al geadopteerd om zo gehoor te kunnen geven aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. En ook op nationaal niveau is een aantal organisaties al gestart met het integreren van deze werkwijze in hun inkoopbeleid, waaronder de Gemeente Amsterdam en Philips.

De richtlijn wordt op 18 mei gepresenteerd op een congres, georganiseerd door NEN en NEVI, dat plaats vindt op het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort. Een eerste exemplaar van de ISO 20400 richtlijn wordt vandaag door Karin van IJsselmuide overhandigd aan Hugo von Meijenfeldt Coördinator SDG’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: NEVI