Itris en Postex hebben recent een partnerovereenkomst ondertekend. Medio 2018 zal de koppeling beschikbaar komen tussen de ERP-oplossing ViewPoint en het Postex cloudplatform.

Het doel van deze samenwerking is om woningcorporaties te ondersteunen met innovatie en kwaliteitsverbetering van de communicatie met huurders. Corporaties kunnen met behulp van Postex via diverse kanalen eenvoudig communiceren met de huurder, versneld digitaliseren en iDEAL- betaalmogelijkheden aanbieden.

Postex faciliteert het complete verzendproces en zorgt voor de documentstromen rondom prolongatiefacturen,   aanmaningen,   service-   en   stookkosten   en   de   jaarlijkse    huurverhoging. Ook dagelijkse correspondentie kan via Postex worden verzonden. Naast compleet inzicht in de verzendstatus van uitgaande berichten kunnen corporaties gebruik maken van digitaliseringscampagnes waarmee fysieke post kan worden uitgefaseerd. Hiermee kan een groot financieel voordeel worden behaald.

Ons platform wordt inmiddels door tientallen woningcorporaties intensief gebruikt. Met het aangaan van dit partnership met Itris verstevigen wij onze positie binnen de corporatiesector, één van de kernsegmenten waarbinnen wij opereren, aldus Hans de Wit, Commercieel Directeur en verantwoordelijk voor partnerships binnen Postex.

Voordeel voor huurder én corporatie

Door de koppeling met Postex beschikken corporaties over de mogelijkheid om berichten te verzenden op basis van de communicatievoorkeur van de huurder. Postex verzorgt zowel de fysieke als digitale verzending van post naar de huurders in de gewenste huisstijl van de corporatie. Naast verwerking van documentstromen biedt Postex een volledig inzicht in alle ontvangstdetails van berichten. Mocht de huurder bijvoorbeeld per mail niet of slecht bereikbaar zijn, kan als vervolgactie worden ingesteld dat er alsnog een brief wordt nagezonden. Huurders kunnen door middel van de digitaliseringscampagne eenvoudig hun communicatievoorkeur wijzigen. Nieuwe of gewijzigde e-mailadressen en mobiele telefoonnummers worden via het koppelvlak automatisch gesynchroniseerd met ViewPoint.

Door deze integratie kunnen corporaties versneld digitaliseren en hebben zij meer grip op de communicatie met de huurder. Verder zien wij in de praktijk dat huurders aantoonbaar sneller betalen door de iDEAL-optie. Daarnaast worden met behulp van campagnes e-mailadressen gevalideerd en de datakwaliteit geoptimaliseerd., licht Jos Kuipers toe, Senior accountmanager van Postex.

Partners

Postex en Itris hebben veel ervaring in de corporatiesector en wij zijn enthousiast over de propositie. Door het aangaan van dit partnership kunnen wij onze klanten nog meer dienstverlening bieden. Daarnaast werkt Postex al naar volle tevredenheid samen met diverse klanten van ons, zoals bijvoorbeeld: Kleurrijk Wonen, Woonservice Drenthe, Woningstichting Samenwerking en Stichting Woondiensten Aarwoude. Wij kiezen dus voor de integratie met een bewezen oplossing, aldus Pim Kamstra, Commercieel Directeur van Itris.

Binnenkort kunnen alle klanten van Itris gebruik gaan maken van de koppeling. Op de aankomende klantendag van Itris zullen beide partners de ViewPoint gebruikers informeren en de mogelijkheden van de koppeling toelichten.

Bron: Credit Expo / Postex