Na de kredietcrisis kunnen we niet gewoon de draad weer oppakken. De wereld is te zeer veranderd door de overgang van een industriële samenleving naar een kennismaatschappij. Het is opvallend dat velen zich niet van de vergaande consequenties van die onomkeerbare overgang bewust zijn.

In een omgeving die onderhevig is aan onstuimige en schijnbaar onvoorspelbare veranderingen is het niet verstandig om een afwachtende houding in te nemen. Leiders moeten medewerkers bereid vinden om nieuwe wegen in te slaan. Dat zij medewerkers weten te binden vanwege noodzakelijke veranderingen in organisatie, werkwijze en vooral mentaliteit. En dat ze in staat zijn die veranderingen succesvol door te voeren.

Voor deze veranderingen is niet alleen een mentaliteitsverandering noodzakelijk, maar ook anders en beter opgeleiden. Er heeft op dit punt de afgelopen 40 jaar een enorme nivellering plaatsgevonden in kennis en kunde, waardoor er veel te laat en ook kwalitatief onvoldoende is geanticipeerd op nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

We lopen al een tijd lang achter de feiten aan en het is in het huidige onderwijssysteem nog niet eenvoudig de kennis en kunde te verwerven die zijn afgestemd op de kansen en eisen van de 21ste eeuw. Dus daar moet veel gaan veranderen.

Bij mijn spreekbeurten is mij opgevallen dat veel mensen, vooral uit de jongere generaties, naar duidelijkheid snakken en genoeg hebben van de mentaliteit van ‘pappen en nat houden'. De verklaring voor die mentaliteit ligt in het gegeven dat Nederland vele kenmerken heeft van een verzadigd land.

Daarom zijn we meer bezig met behouden van het bestaande dan met noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen voor een goede toekomst. Maar ook hier geldt dat stilstand achteruitgang is. Als we ons te laat bewust worden van nieuwe ontwikkelingen en kansen, zal het zeer moeilijk zijn om de opgelopen achterstand in te halen. Daarom moeten we met man en macht zien te voorkomen dat dergelijke strategische fouten steeds weer gemaakt worden.

De fundamentele veranderingen die ik bespreek geven aanleiding tot filosofisch debat. Filosoferen is verder denken en ‘her-denken'. Daarin moeten wij ons oefenen. Wie blijft klagen dat je zo geen vijfjarenplannen of miljoenennota produceert, verliest op voorhand. Wie afziet van deze oefening, zet zichzelf buitenspel .

Twijfelt u aan deze stellingen? Dan is dat reden te meer voor deelname aan het debat. Alleen zo kunnen wij een nieuwe mentaliteit en aanpak katalyseren. Uw deelname aan de discussie is essentieel voor de toekomst van Nederland en het verkrijgen van een aantrekkelijk perspectief voor volgende generaties.

Ik wil daarom iedereen uitnodigen deel te nemen aan een brede discussie over de toekomst van ons land. We willen een platform in het leven roepen om een dergelijke discussie te stimuleren.

De eerste aanzet geven we op www.jawemoetenvernieuwen.nl waar meer informatie over onze missie te vinden is en waar iedereen met vernieuwingsideeën terecht kan!

Bron: creditexpo.nl