Op donderdag 9 mei 2019 wordt de eerste editie van het Jaarcongres Credit Management in de publieke sector gehouden in het Spant! te Bussum. Het Jaarcongres Creditmanagement in de publieke sector is een voortzetting van het Huurincasso Congres, dat sinds 2016 jaarlijks wordt gehouden.

Door, naast woningcorporaties, ook andere sectoren uit het publieke domein bij het congres te betrekken wordt kennisoverdracht en verbinding tussen deze sectoren, die veelal voor dezelfde uitdagingen staan als het gaat om credit management, gestimuleerd en bevorderd. Sectoren waar het jaarcongres zich primair op richt zijn:

  • Corporatiesector
  • Energiesector
  • Zorgsector
  • Gemeenten
  • Centrale overheid

Kennisuitwisseling, netwerken, het verkennen van innovatieve producten en diensten in combinatie met een hoge kwaliteit en actualiteit van onderwerpen en sprekers staan tijdens het congres centraal.

Ketensamenwerking in de publieke sector 

Serge van Groningen en Marcel Wiedenbrugge, organisatoren van het jaarcongres:
“De afgelopen jaren kwam het belang van ketensamenwerking  sterk naar voren op het huurincasso congres. Ook zagen we een duidelijke verschuiving naar vroegsignalering en preventie. Deze ontwikkeling vindt breed plaats in diverse sectoren binnen het publieke domein. De brede schuldenaanpak loopt als een rode draad door deze sectoren heen. Dankzij technologie is het steeds beter mogelijk om maatwerk in grootschalige processen toe te passen. Wij denken dat oplossingen vanuit het creditmanagement grote meerwaarde voor de bezoekers van het jaarcongres en de markt in het algemeen zullen hebben.”

Thema Klantbehoud en financieel resultaat

Het thema “Klantbehoud en Financieel Resultaat” sluit aan bij ontwikkelingen in de markt. Ook en wellicht juist in het publieke domein is denken in termen van klantbehoud essentieel, met name omdat de keuze voor klantbehoud een andere en meer positieve manier van denken en handelen met zich meebrengt. Uiteindelijk willen bedrijven en organisaties het liefst tevreden klanten, die op tijd kunnen en willen betalen. Dat levert commerciële, sociale en maatschappelijke voordelen op voor alle betrokkenen.

Rondom het centrale thema zullen tijdens het Jaarcongres actuele onderwerpen met betrekking tot creditmanagement binnen de publieke sector integraal aan bod komen, zoals: preventie en vroegsignalering van betalingsproblemen,  incasso & innovatie, privacy & het delen van data, ketensamenwerking, klantbehoud, automatisering en digitalisering.

Doelgroep

Het Jaarcongres Creditmanagement in de publieke sector is bestemd voor personen die als creditmanagement professional actief zijn binnen de sectoren wonen, energie, zorg, gemeenten en landelijke overheid. Deelnemers uit de doelgroep dragen direct of indirect verantwoordelijkheid voor het creditmanagementbeleid binnen hun organisatie. We streven naar maximaal 250 bezoekers uit de doelgroep.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens het Jaarcongres wordt veel aandacht besteed aan praktijkcases. Denk aan vragen als “Hoe kunnen we data met betrekking tot betalingsachterstanden verantwoord delen?” en “Hoe kan een proactief en preventief incassobeleid opgezet worden?” en “Wat kunnen organisaties leren van andere sectoren?” Het congres streeft ernaar om zowel voor bezoekers als voor de partners een platform van inspiratie en kennisuitwisseling te zijn. Door kennis en visie met elkaar te delen komen we samen dichter bij een schuldenvrije samenleving, waarin betalingsproblemen vroegtijdig inzichtelijk en veel beter beheersbaar worden.

Interesse in deelname als partner? 

Het jaarcongres wordt mogelijk gemaakt door partners. Voor 2019 is er ruimte voor maximaal 20 partners. Bent u actief in de Nederlandse Credit Management sector en richt u zich op de voorgenoemde sectoren? Dan is dit het moment om uw maatschappelijke toegevoegde waarde te tonen, nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te onderhouden. Neem voor meer informatie contact op met Next Level Academy via info@nlacademy.nl of telefonisch 020-6721371

Bron: creditexpo.nl