‘Je hebt sterke banken nodig om als samenleving weerbaar te zijn en onze ambities waar te maken, of het nu gaat om het kopen van een huis, het opzetten van een bedrijf of het verduurzamen van onze economie’, aldus NVB-voorzitter Medy van der Laan in het jaarverslag van 2022.

In 2022 bleek dat banken daarbij niet alles in eigen hand hebben en werden wij geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne. Tienduizenden vluchtelingen stroomden wegens angst voor geweld met een minimum aan bezittingen naar Nederland. Van der Laan: ‘Het is belangrijk dat zij hier een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Daar hoort toegang tot het betalingsverkeer bij. Dat hebben banken voortvarend en adequaat geregeld.’

Ook zorgde de oorlog voor een wereldwijde hoge inflatie. Daarom is het volgens Van der Laan belangrijk dat de banken een vinger aan de pols blijven houden bij hun klanten en klaar staan om maatwerk te leveren aan diegenen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

Volgens de voorzitter is het verder van belang dat dat de banken oog blijven houden voor hun maatschappelijke rol. Ze hebben dat volgens haar het afgelopen jaar bereikt door bijvoorbeeld verschillende publiekscampagnes op het gebied van verduurzaming en fraudepreventie, het ontwikkelen van actieplannen om hun bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, de poortwachtersrol en het bevorderen van financiële educatie aan jongeren.

Tot slot benadrukt Van der Laan in het jaarverslag dat de banken moeten streven naar verduurzaming, een inclusievere sector en toekomstbestendige banken. ‘Sterke banken, sterke samenleving’ blijft daarbij ons motto. Dat is een opdracht aan de banken – zeker in tijden van internationale instabiliteit, ook waar het een aantal banken betreft – en die kunnen wij alleen waarmaken in samenwerking met elkaar en onze stakeholders: de overheid, onze toezichthouders en uiteenlopende belangenorganisaties die onze klanten vertegenwoordigen. Ik kijk uit naar voortzetting van die samenwerking!

Klik hier voor het NVB-Jaarverslag

Bron: NVB