Op 15 mei 2017 heeft de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarverslag 2016 gepresenteerd. Uit de cijfers van de NVVK-leden blijkt dat de schuldenproblematiek hardnekkiger is geworden, ook al blijft de omvang van de schulden redelijk stabiel. Daarnaast is financiële zelfredzaamheid van mensen niet altijd haalbaar in onze maatschappij; er is minder te besteden, er zijn teveel keuzes en de regels zijn complex.

Daarom roept de NVVK het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomensvoorzieningen te vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken bij het regelen van schulden.

In 2016 hebben zich ruim 89.000 mensen bij de schuldhulpverlening gemeld vanwege hun financiële problemen. De gemiddelde schuld was 40.300 euro verdeeld over 15 schuldeisers.

Schulden stabiel, maar problematiek hardnekkiger

Uit de cijfers blijkt dat het aantal mensen dat aanklopt bij de schuldhulpverlening relatief stabiel blijft. Ook de gemiddelde schuld vertoont weinig verandering. Het aantal huizenbezitters met problematische schulden daalt. Marco Florijn, voorzitter van de NVVK: “Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de crisis voorbij is. De enorme stijging van de instroom van mensen met schulden, die we zagen sinds 2009, lijkt voorbij. Helaas zien we wel dat de problemen hardnekkiger zijn geworden. Veel mensen hebben een laag inkomen en een torenhoge schuld. Daar komen ze niet meer uit”.

Financiële zelfredzaamheid niet altijd haalbaar

In 2016 was er opnieuw sprake van een stijging van het aantal schuldenaren met een laag inkomen. Sinds 2014 is deze groep bij de schuldhulpverlening met 48% toegenomen. Ook het aantal mensen met een uitkering of zonder inkomstenbron is sinds 2014 met 20% gestegen. Budgetcoaching, een vorm van dienstverlening waar mensen worden geholpen om hun financiën te beheren, is sinds 2014 met bijna 50% gegroeid.

“Veel mensen hebben minder te besteden door hogere lasten en omdat de inkomens niet evenredig zijn meegegroeid,” zegt Marco Florijn. “Daar komt bij dat de samenleving voor steeds meer mensen te ingewikkeld wordt. Mensen worden door de vele keuzes en de enorme complexiteit van regels, niet meer maar juist minder zelfredzaam”.

Vereenvoudig het stelsel

De NVVK pleit er voor het stelsel van inkomensvoorzieningen sterk te vereenvoudigen. Het toeslagensysteem piept en kraakt; het is toe aan een grondige herziening. Marco Florijn: “De overheid is nu vaak de oorzaak van het ontstaan van schulden. Het is zo complex geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen. Daarnaast plaatst de overheid zichzelf vaak vooraan in de rij wanneer het gaat om het verdelen van gelden. Hierdoor zijn naast de mensen in schulden, de private schuldeisers de klos, vooral kleine zelfstandigen van wie veel van een enkele betaling afhankelijk zijn.”

Meewerkplicht voor schuldeisers

De NVVK wil dat schuldhulpverleners meer mensen sneller uit de schulden helpen. Maar het vinden een oplossing voor schulden is nu te veel afhankelijk van de zwakste schakel: één onwelwillende schuldeiser kan een regeling van de schuld vertragen of zelfs voorkomen dat er een oplossing komt voor de schulden. “Wij pleiten er voor schuldeisers tot meer en vooral snellere samenwerking te verplichten. Dat kan en moet wettelijk worden geregeld. Meer mensen uit de schulden, daar heeft iedereen baat bij: de schuldenaar, de samenleving én de schuldeisers”.

Bron: NVVK

Gerelateeerd nieuws:

(NVVK) Marco Florijn nieuwe voorzitter NVVK

(Trouw) In de samenleving ontstaat een onderklasse met schulden