De zogenoemde Whoa-pool, een groep rechters en Rechtspraakmedewerkers die belast is met de uitvoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa), heeft haar tweede jaarverslag uitgebracht. Dit verslag toont dat het aantal Whoa-uitspraken sinds de piek in 2021 afneemt, maar dat de procedure desalniettemin een vaste plaats in het insolventierecht aan het winnen is.

Dankzij de Whoa-procedure kan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers goedkeuren (oftewel, homologeren), waarbij alle betrokken en niet betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden worden. Voorkomen kan worden dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat, omdat één schuldeiser dwarsligt.

Trends

Aan de hand van de nieuwe cijfers zijn wat kleine trends te signaleren. Duidelijk is dat in 2021 de meeste uitspraken zijn gewezen, met als uitschieter maart 2021. De aandacht die de introductie van de Whoa destijds kreeg, speelt hierbij wellicht een rol. Hoewel er in 2023 meer uitspraken zijn gedaan dan in 2022 is er in algemene zin sprake van een afnemend aantal uitspraken sinds 2021. Daarbij is vooral opvallend de afname van verzoeken tot afkoeling en verzoeken tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige.

Meer uitspraken dan ingekomen zaken

Vorig jaar werden 335 startverklaringen (het formele begin van een Whoa-procedure) ingediend en 199 startverklaringen gecorrigeerd; 46 ingekomen zaken en 157 uitspraken werden afgehandeld. In het jaarverslag staan deze ook weergegeven per arrondissement en er is een uitsplitsing gemaakt van het soort uitspraken dat is gedaan.

Wel moet daarbij bedacht worden dat in 1 zaak in veel gevallen meerdere uitspraken worden gedaan, bijvoorbeeld het gelasten van een afkoelingsperiode en de homologatie van het akkoord. Er zijn daarom meer uitspraken dan ingekomen zaken, terwijl in 2023 ook uitspraken zijn gedaan in zaken die in 2022 binnenkwamen. Maar andersom komt ook voor. Bijvoorbeeld als met 1 uitspraak zowel een verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode als een verzoek tot het afgeven van een machtiging wordt afgehandeld.

Korte doorlooptijd

De Whoa-kamer neemt gemiddeld 2 tot 4 weken de tijd om een beslissing te nemen na indiening van een verzoek. Dit is opmerkelijk snel gezien de samenstelling van de kamer, die bestaat uit rechters van verschillende rechtbanken. Vooruitlopend op 2025 meldt het jaarverslag dat er dit jaar tot nu toe 205 startverklaringen zijn gedeponeerd. Hoewel de ervaring inmiddels leert dat die niet allemaal tot Whoa-zaken leiden, is het wel duidelijk dat de procedure geleidelijk aan een vaste plaats in het insolventierecht krijgt.

Bron: Rechtspraak.nl