Hare Majesteit de Koningin heeft Jan Kees de Jager per 23 februari benoemd tot minister van Financien. Hij volgt Wouter Bos op wiens ontslagaanvraag Hare Majesteit heeft aanvaard. Jan Kees de Jager zal als minister ook de taken die hij al had als staatssecretaris op zich nemen. Jan Kees de Jager:
"De aanleiding voor deze benoeming is natuurlijk bekend. Maar uiteraard ben ik zeer vereerd met het gestelde vertrouwen en neem ik graag de verantwoordelijkheid van het ministerschap op me. Deze week werk ik precies drie jaar met veel enthousiasme en vol energie als Staatssecretaris.

Financiën is een fantastisch departement en ik zal mij met volle inzet wijden aan de vele complexe, belangrijke en urgente dossiers die op mij liggen te wachten. Voor een deel liggen die op bekend terrein, maar er zijn er ook waarin ik mij zeer snel zal moeten zien in te werken. De komende dagen staan daarom in het teken van inlezen en bijpraten met de betrokken medewerkers."

Bron: Ministerie van Financiën