De economische groei in Nederland valt flink lager uit dan eerder voorspelt. Dat blijkt uit de Economic Outlook van de Oeso. Afgelopen zomer voorspelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor dit jaar nog een groei voor ons land van 3,3%. Dat percentage is in de recente outlook naar beneden bijgesteld tot 2,7%. Ook de eerdere voorspelling voor volgend jaar van +2,5% blijkt nu opeens bijna een half procent lager uit te vallen.

Waar komt dat groeiverlies vandaan? De Oeso noemt het terugvallen van bedrijfsinvesteringen en consumentenuitgaven. Eerder gaf het CBS al aan dat onze groei in het derde kwartaal tot een minimaal plusje was teruggevallen. Was er in ons land nog sprake van groei in Q3, Duitsland kende het afgelopen kwartaal een krimp van -0,2%. Mede hierdoor naderde de groei in de hele Eurozone het nulpunt.

Ons eigen researchafdeling van Euler Hermes bevestigt dat beeld. Als belangrijke oorzaken voor de Europese groeivertraging zien we het terugvallen van de investeringen, de vertraging binnen de bouwsector en ook de affaires rond de (Duitse) auto-industrie. Al zal volgens onze onderzoekers het vierde kwartaal alweer een verbetering laten zien. Onder meer omdat de negatieve effecten rondom de automobielsector zullen vervagen. Voor de hele Eurozone verwachten we in 2019 een groei van het bbp van + 1,7%, fractioneel lager (-0,1) dan in 2018. In dat licht doet Nederland het nog niet zo slecht. Met een geprognotiseerde groei van ruim 2% (volgens de Oeso) zitten we nog steeds in de Europese top.

Als de 2 grootste bedreigingen voor de Nederlandse economie voor de komende jaren noemt de Oeso het ontsporen van de huizenmarkt en de verstoring van de wereldhandel (door een brexit- en handelsoorlog). Volgens de Oeso moet de Nederlandse regering de aftrek van de hypotheekrente verder verlagen.

Kijken we naar de mondiale situatie, dan voorspelt de Oeso dat de wereldwijde groei zal vertragen van 3,7 procent dit jaar naar 3,5 procent in 2019 en 2020. Dat is iets lager dan de prognose van afgelopen zomer. De Oeso is daarbij negatief over de ontwikkelingen in landen als Brazilië, Rusland, Turkije en Zuid-Afrika.

Al bij al voorziet de Oeso geen harde landing, al zijn er wel de nodige risico’s (rente, handelsoorlog, schulden). De Oeso houdt vast aan de voorspelling dat de groei van de Amerikaanse economie zal vertragen van 3% naar 2% in 2020. De groei van China komt met 6,0 % in 2020 uit op een 30-jarig dieptepunt.

Download onze gratis whitepaper over Exportrisico’s en doe met een gerust hart zaken in het buitenland.

Bron: Euler Hermes