Scheidend algemeen directeur Johan Schrijver van Atradius Dutch State Business, kredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën speldde hem de versierselen op tijdens de jaarlijkse exporteursbijeenkomst van Atradius Dutch State Business.

Weekers prees Schrijver, omdat hij als algemeen directeur van Atradius Dutch State Business de export sterk heeft bevorderd met kredietverzekering voor rekening van de Staat. De bewindsman wees op de grote inzet van Schrijver bij het mogelijk maken van exporttransacties van Nederlandse maakbedrijven met buitenlandse afnemers, zoals het Braziliaanse Petrobras, Ichthys in Australië en de miljardenexport van de Nederlandse hightech-industrie wereldwijd.

Schrijver gaf de afgelopen elf jaar leiding aan Atradius Dutch State Business. Ter gelegenheid van zijn pensionering heeft de staatssecretaris hem de koninklijke onderscheiding voor Officier in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

Schrijver ging deze maand na ruim 37 jaar bij Atradius met pensioen en is opgevolgd door Bert Bruning. Schrijver was tevens president van de Berner Unie – de internationale brancheorganisatie van kredietverzekeraars – en is vice-voorzitter van het NCH – Nederlands Centrum voor Handelsbevordering.

Bron: Atradius