Jonge vrouwen hebben meer schulden. Met een meerderheid van 57 procent voeren vrouwen in de leeftijdscategorie 18-29 de boventoon. Mannen in diezelfde categorie blijven steken op 43 procent. Boven de 30 jaar zijn de onderlinge verschillen marginaal. Dit blijkt uit een analyse van deurwaarders- en incassokantoor Incassade van zo'n 40.000 zaken.

Tevens is uit het onderzoek gebleken dat er door de bank genomen minder vrouwelijke debiteuren dan mannelijke debiteuren zijn. Van alle debiteuren in 2008 was een derde (37 procent) vrouw. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de man traditioneel nog steeds het hoofd van het gezin is en daarom hoofdschuldenaar.

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat vrouwen kleinere schulden hebben. Met een schuld tot 500 euro is de vrouw in de meerderheid, met een schuld boven 500 euro is zij daarentegen in de minderheid. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het duurzaamheidsverslag INduurzaam 2008 van Incassade. Het rapport werd eerder aangeboden aan de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone.

Bron: creditexpo.nl